Dobra passa IBM

IV kw. 2002 r. firma zamknęła przychodami w wysokości 23,7 mld USD. Spadek zysku netto koncernu do poziomu 1,9 mld USD był efektem nakładów inwestycyjnych związanych z przejęciem PwC.

Obrót IBM za cały 2002 r. wyniósł 81,2 mld USD i był o 2% niższy niż w rok wcześniej. W stosunku rocznym firma zanotowała znaczący spadek zysku netto: z 8,1 mld USD w 2001 r. do 5,3 mld USD. Jest on jednak wynikiem nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z przejęciem działu doradczego

.

Zarząd koncernu przedstawia ostrożne prognozy na 2003 r., zwłaszcza na pierwsze półrocze br.. Wiele wskazuje jednak na to, iż najbliższe miesiące będą korzystne dla firmy. W IV kw. 2002 r., po kilkunastu miesiącach spadku sprzedaży, dział usługowy IBM po przejęciu PwC, zanotował wzrost przychodów do poziomu 10,6 mld USD. Koncern przystąpi m.in. do realizacji zawartej w grudniu ub. r. siedmioletniej umowy o wartości 5 mld USD na obsługę informatyczną firmy J.P. Morgan Chase.