Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Do urzędu przez Internet

W Małopolsce powstaną do końca listopada br. zręby pierwszego w Polsce systemu internetowego dostępu do urzędów (e-Government). Portal Wrota Małopolski współtworzą włodarze województwa wraz z ComArch-em.

Wczoraj podpisano umowę pomiędzy województwem małopolskim a konsorcjum ComArch, ComArch Kraków i Interia.pl, na realizację serwisu internetowego Wrota Małopolski. Portal będzie składał się będzie z części usługowej – służącej do korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez urzędy administracji samorządowej województwa oraz informacyjnej – zawierającej (i dystrybuującej) informacje o urzędach, kulturze, sporcie, komunikacji, wydarzeniach w Małopolsce. Urzędowe serwisy informacyjne będą też publikować bezpłatnie informacji od firm z regionu. W ramach projektu zostanie w tym celu utworzony interaktywny system informacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Indywidualni użytkownicy będą mogli liczyć na załatwienie poprzez ‘Wrota” np. wydania paszportu czy duplikatu prawa jazdy, a załatwienie wszystkich procedur urzędowych ma być możliwe przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego.

Twórcy „Wrót Małopolski” stawiają sobie zresztą bardziej ambitne cele. „Ostatecznie rozwój e-Government może doprowadzić do bezpośredniej demokracji” – napisano m.in.. w komunikacie. Ma się to dokonać poprzez organizowanie debat w sieci, prowadzenie wielowątkowych forum dyskusyjnych, czy organizowanie głosowań przez Internet. Portal będzie też realizował szeroko pojęte nauczanie na odległość (e-learning). W ramach pełnej funkcjonalności, Wrota Małopolski będą obsługiwane systemami CRM, projekt będzie realizowany w oparciu o technologie .NET firmy Microsoft.

Realizacja I fazy projektu – do końca listopada br. planuje się uruchomianie wszystkich funkcjonalności systemu – kosztować będzie województwo 452 tys. zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2005 rok. „Uważamy, że sektor publiczny jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów rynku informatycznego w Polsce” – powiedział w komunikacie prezes ComArch-u, Janusz Filipiak.

Obecny program rozwoju usług e-Goverment jest realizowany w oparciu o uchwałę Sejmu z lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Następnym krokiem w budowaniu podstaw „e-Goverment” było wprowadzenie i zaakceptowanie przez rząd we wrześniu 2001 programu „ePolska”, w ramach europejskiej inicjatywy „eEurope 2002 - An Information Society for All”.

Serwisy internetowe ma obecnie 49% polskich gmin. Najwięcej w województwach: opolskim (93%) i małopolskim (73%), najmniej - łódzkim (26,5%). Na ogólną liczbę 1220 serwisów 637 należy do gmin miejskich, a 583 - wiejskich. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba gminnych serwisów wzrosła prawie o 100%. Przedstawiciele polskiego samorządu uczestniczą też w pracach europejskich organizacji i stowarzyszeń, zajmujących się problematyką społeczeństwa informacyjnego: ELANET, ERISA, ISTC i TeleCities.