Do urzędu przez Internet

W Małopolsce powstaną do końca listopada br. zręby pierwszego w Polsce systemu internetowego dostępu do urzędów (e-Government). Portal Wrota Małopolski współtworzą włodarze województwa wraz z ComArch-em.

Wczoraj podpisano umowę pomiędzy województwem małopolskim a konsorcjum , ComArch Kraków i Interia.pl, na realizację serwisu internetowego Wrota Małopolski. Portal będzie składał się będzie z części usługowej – służącej do korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez urzędy administracji samorządowej województwa oraz informacyjnej – zawierającej (i dystrybuującej) informacje o urzędach, kulturze, sporcie, komunikacji, wydarzeniach w Małopolsce. Urzędowe serwisy informacyjne będą też publikować bezpłatnie informacji od firm z regionu. W ramach projektu zostanie w tym celu utworzony interaktywny system informacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Indywidualni użytkownicy będą mogli liczyć na załatwienie poprzez ‘Wrota” np. wydania paszportu czy duplikatu prawa jazdy, a załatwienie wszystkich procedur urzędowych ma być możliwe przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego.

Twórcy „Wrót Małopolski” stawiają sobie zresztą bardziej ambitne cele. „Ostatecznie rozwój e-Government może doprowadzić do bezpośredniej demokracji” – napisano m.in.. w komunikacie. Ma się to dokonać poprzez organizowanie debat w sieci, prowadzenie wielowątkowych forum dyskusyjnych, czy organizowanie głosowań przez Internet. Portal będzie też realizował szeroko pojęte nauczanie na odległość (e-learning). W ramach pełnej funkcjonalności, Wrota Małopolski będą obsługiwane systemami CRM, projekt będzie realizowany w oparciu o technologie .NET firmy Microsoft.

Realizacja I fazy projektu – do końca listopada br. planuje się uruchomianie wszystkich funkcjonalności systemu – kosztować będzie województwo 452 tys. zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2005 rok. „Uważamy, że sektor publiczny jest jednym z najbardziej perspektywicznych obszarów rynku informatycznego w Polsce” – powiedział w komunikacie prezes ComArch-u, Janusz Filipiak.

Obecny program rozwoju usług e-Goverment jest realizowany w oparciu o uchwałę Sejmu z lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Następnym krokiem w budowaniu podstaw „e-Goverment” było wprowadzenie i zaakceptowanie przez rząd we wrześniu 2001 programu „ePolska”, w ramach europejskiej inicjatywy „eEurope 2002 - An Information Society for All”.

Serwisy internetowe ma obecnie 49% polskich gmin. Najwięcej w województwach: opolskim (93%) i małopolskim (73%), najmniej - łódzkim (26,5%). Na ogólną liczbę 1220 serwisów 637 należy do gmin miejskich, a 583 - wiejskich. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba gminnych serwisów wzrosła prawie o 100%. Przedstawiciele polskiego samorządu uczestniczą też w pracach europejskich organizacji i stowarzyszeń, zajmujących się problematyką społeczeństwa informacyjnego: ELANET, ERISA, ISTC i TeleCities.