Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Do polskiej Sieci z zagranicy

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez firmę Global eMarketing, aż 10% użytkowników Internetu odwiedzających polskie strony WWW, łączy się z Siecią z zagranicy.

Co trzeci zagraniczny użytkownik polskich stron serwisów internetowych łączy się z obszaru Stanów Zjednoczonych, zaś co siódmy z Niemiec. Uważa się, że większość z tych osób to Polonusi, gdyż w oby tych krajach znajdują się najliczniejsze skupiska polonijne: odpowiednio 60–70% oraz 13-15%.

Na kolejnych miejscach w rankingu państw z których łączą się użytkownicy polskich serwisów to: Kanada i Wielka Brytania z których łączy się co piętnasta osoba. Z obszarów Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Belgii łączy się co trzydziesty piąty zagraniczny użytkownik. Co setny natomiast robi to z obszaru Australii, Federacji Rosyjskiej, Japonii, Austrii, Czech, Danii.

Polskie strony odwiedzają także, choć jest ich znikoma ilość, internauci z takich krajów jak Tajlandia, Indonezja, Hong Kong, Puerto Rico, Tunezja.