Do 2009 r. w Polsce przybędzie 3 mln łączy szerokopasmowych

III Forum: "Liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce wzrośnie z obecnych 4,1 mln do 7,1 mln w 2009 roku. Wzrost będzie generował segment konsumencki. Za trzy lata tylko 10 % szerokopasmowych będzie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa" - prognozuje Paweł Olszynka, analityk z firmy PMR. Pośród najszybciej rozwijających się segmentów rynku telekomunikacyjnego w ciągu najbliższych lat będzie tzw. triple play, usługi VoIP dla sektora korporacyjnego, dostęp do Internetu w technologii WiMAX oraz dostęp do Internetu przez telewizję kablową.

Segment gospodarstw domowych pozostanie zorientowany na technologię DSL. Mocną pozycję utrzymają także operatorzy telewizji kablowych. Według PMR umiarkowany wzrost czeka technologie WiMAX i 3G. Mimo to przedstawiciele największych firm telekomunikacyjnych w Polsce są przekonani, że inwestycje w telefonię 3G przyczynią się do rozwoju usług dostepu do Internetu.

Transmisja danych, dzierżawa łączy i dostęp do Internetu stanowi obecnie najmniejszą cześć rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Jego wartość na koniec br. wyniesie ok. 4,4 mld zł. Największy udział ma telefonia komórkowa (ok. 22,7 mld zł). O połowę mniejszy udział ma telefonia stacjonarna (12,2 mld zł).

Jednak to właśnie usługi szerokopasmowe, choć stanowią zaledwie niecałe 6 % wartości całego rynku usług telekomunikacyjnych, są najszybciej rozwijającym się segmentem. Niemniej dynamika wzrostu będzie nieco niższa niż w poprzednich latach - zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i wartości rynku.

Penetracja szerokopasmowego Internetu w Polsce wzrastała systematycznie od 2002 roku. W połowie 2006 roku łącze szerokopasmowe posiadało ok. 9 % Polaków. Cztery lata wcześniej było to zaledwie 1,5 %.

Co ciekawe, największy udział w tym segmencie posiadają nadal mali dostawcy Internetu i sieci osiedlowe (41 %). Ich udział jednak systematycznie maleje, na rzecz TP (40 %) oraz operatorów telewizji kablowych (16 %) - wynika z danych PMR przedstawionych podczas III Forum na Rzecz Usług Szerokopasmowych.

***

Pełny program konferencji dostępny jest na witrynie III Forum na Rzecz Usług Szerokopasmowych. Relacje z konferencji publikujemy w naszej sekcji poświęconej broadbandowi.