Dialog w Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi korzysta od 1 listopada br. z usług nowego operatora telekomunikacyjnego. 1200 linii telefonicznych podłączył wrocławski Dialog.

Obsługa Dialogu zapewnia m.in. bezprzewodową łączność dla stu pracowników Instytutu, możliwość nagrywania rozmów przychodzących i identyfikację numerów. Nowe numery telefonów w ICZMP są siedmiocyfrowe, wszystkie zaczynają się od cyfr 271. Pozostałe cztery cyfry identyfikują każde stanowisko pracy. Nowy numer centrali Instytutu to 271 1000.

W II kw. 2001 roku Dialog uruchomił 40 tys. linii telefonicznych. To netto więcej niż pozostali operatorzy telefonii stacjonarnej razem wzięci w tym samym czasie.