Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dialog: przychody będą rosły

Przychody z działalności podstawowej telefonii Dialog za I półrocze br. wyniosły 221 mln zł. W drugim kwartale br. spółka osiągnęła nadwyżkę w przychodach w wysokości 2,4 mln zł w stosunku do założeń budżetowych.

W tej chwili Dialog posiada ok. 424 tys. linii telefonii stacjonarnej. Rośnie liczba klientów, zwiększają się również przychody. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację EBITDA w styczniu br. wyniósł ok. 15,2 mln zł. Z kolei w pierwszym kwartale tego roku wyniósł blisko 46 mln zł, czyli o prawie 10,1 mln zł więcej od sumy zakładanej w budżecie. "Ta rosnąca tendencja utrzymuje się" - czytamy w komunikacie spółki - "Po pierwszym półroczu EBITDA wyniosła ponad 89,7 mln zł. Zysk operacyjny EBIT po 6 miesiącach jest korzystniejszy od założonego w budżecie o 16,8 mln zł i wynosi 37,5 mln zł."

Dialog tnie też koszty. W pierwszym kwartale br. oszczędności wyniosły 8,1 mln zł w odniesieniu do kosztów założonych w budżecie. W drugim kwartale udało się zaoszczędzić 2,3 mln zł.

Telefonia Dialog działa na rynku od 1998 roku.