Deutsche Telekom wchodzi do Chin

Niemiecka korporacja podpisała „memorandum o porozumieniu” z China Telecommunications Corporation.

Już w 1996 roku DT otworzyło swoje przedstawicielstwo w Pekinie. Współpracowało także z innym chińskim przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym China Telecom w zakresie wymiany informacji i kadr, a także programów obsługi klienta.

Z CTC niemiecka firma podpisała umowę o roamingu i wspólnie ułożyła kabel światłowodowy między Szanghajem a Frankfurtem.

DT niewątpliwie pragnie ostrożnie zdobywać pozycję na tym największym rynku świata. Nie jest to łatwe tak z przyczyn ekonomicznych, jak i politycznych.