Deutsche Bank inwestuje w autoryzację kart płatniczych

10,7 mln EUR zainwestował DB w izraelską firmą ComSense, która opracowała technologię dźwiękowej autoryzacji kart płatniczych. Niemiecki bank poniósł w zeszłym roku poważne straty z powodu oszustw przy internetowych płatnościach.

Technologia ta nazywa się ComDot i polega na generowaniu przez kartę ultradźwięków, w których zakodowane są dane karty, i które są przesyłane za pośrednictwem mikrofonu i Internetu do placówki handlowej, która na tej podstawie może zidentyfikować kartę płatniczą. Technika ta ma tę przewagę nad wdrażanymi obecnie chipowymi kartami kredytowymi, że nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń, poza mikrofonami , w które komputery PC, przynajmniej na Zachodzie, są na ogół wyposażone. ComDot może także posłużyć w transakcjach realizowanych za pomocą telefonów komórkowych i otwiera nowe możliwości przed m-commerce.

DB nie zainwestowało w ComSense (za pośrednictwem swojego funduszu inwestycyjnego eVentures), licząc przede wszystkim na wysoki zwrot z inwestycji, ale bardziej z uwagi na troskę o nowe sposoby autoryzacji transakcji elektronicznych, ponieważ niemieckie banki straciły w zeszłym roku na oszustwach w tej dziedzinie 31 mln EUR, czyli dwa razy więcej niż w 1999 r. Jednocześnie organizacja Visa zapowiedziała, że kosztami oszustw obciążani będą wystawcy kart. Poza DB szereg innych banków europejskich także jest zainteresowanych tą technologię i być może w ComSense pojawią się kolejni inwestorzy obok DB i japońskiej korporacji handlowej Marubeni.

ComSense jest izraelska firmą założoną w 1998 r. Jej główna siedziba mieści się w Nowym Yorku. Zatrudnia 60 osób na całym świecie. W lutym zeszłego roku przejęła kalifornijską wytwórnię „inteligentnych” kart identyfikacyjnych MSD. 16 mln EUR uzyskanych w ostatnim czasie od inwestorów ComSense przeznaczy na promocję kart ComDot w USA, Europie i Azji Południowo-Wschodniej.