Deszczowa jesień inwestorów

Listopad wprawdzie nie był czarnym marcem na giełdzie nowych technologii, ale i tak inwestorzy na Nasdaq przeżyli rozczarowanie indeksem, który oscylował wokół wartości 2850 pkt.

Listopad wprawdzie nie był czarnym marcem na giełdzie nowych technologii, ale i tak inwestorzy na Nasdaq przeżyli rozczarowanie indeksem, który oscylował wokół wartości 2850 pkt.

Kryzys rozpoczął się już we wrześniu br. , kiedy to wartość indeksu z 4250 pkt. zaczęła spadać do 2850 (listopad br.), co oznaczało jego deprecjację na poziomie przekraczającym 32% w ciągu wspomnianego okresu.

Nic więc dziwnego, że ostatnio również na warszawskiej giełdzie zapanowała tendencja spadkowa, która dotknęła głównie sektor IT. Ze względu na duży udział spółek informatycznych w indeksie deprecjacja kursów ich akcji przyczyniła się do poważnego spadku wartości WIG-u.

Wśród najważniejszych wydarzeń ostatniego miesiąca w sektorze IT należy wymienić obniżkę prognoz finansowych przez dwie spółki: ComArch i Softbank.

ComArch, integrator z Krakowa, obniżył prognozę tegorocznego zysku netto do 8 mln z planowanych 20,5 mln zł. Jako powód obniżenia planów przedstawiciele firmy podali osłabienie popytu na produkty i usługi informatyczne, zwłaszcza ze strony sektora publicznego.

Natomiast Softbank SA, jeden z największych na krajowym rynku integratorów systemów informatycznych, obniżył prognozę zysku netto na rok 2000 do 48 mln z planowanych 59 mln zł. Softbank przeprowadził również korektę tegorocznej prognozy sprzedaży z 430 mln do 390 mln zł. Główne przyczyny to trudna - zdaniem przedsiębiorców - sytuacja w sektorze bankowo-finansowym i wyższe niż oczekiwano koszty wejścia na nowe segmenty rynku. Po trzech kwartałach tego roku zysk netto Softbanku wyniósł 32 mln zł, czyli o prawie jedną trzecią mniej niż przed rokiem. W ubiegłym roku Softbank osiągnął bowiem zysk w wysokości 50 mln zł.

Nic więc dziwnego, że komunikaty te poważnie wpłynęły na kurs walorów. Od 1 września do 20 listopada br. wartość akcji Softbanku spadła o ponad 35%. W tym samym okresie akcje ComArch uległy niemal 50-proc. przecenie.