Datastar daje SLA

Polskie przedstawicielstwo Crowley Data wprowadziło dla klientów sieci Datastar gwarancję jakości poziomu świadczonych usług (SLA).

Wprowadzenie gwarancji oznacza możliwość ubiegania się o zwrot kosztów w przypadku awarii łącza, której czas trwanie przekracza ramy określone w umowie. Środki te są wówczas potrącane z opłaty abonamentowej. Zasada określona w gwarancji SLA (Service Level Agreement) obowiązuje ponadto niezależnie od odszkodowań, które przyznawane są według regulaminu świadczenia usług.

Crowley Data przewiduje oferowanie trzech wersji SLA: Standard, Gold i Platinum. Dotychczasowi klienci firmy mogą dokonać bezpłatnego rozszerzenia umowy abonenckiej: korzystający z usług IA Standard, Frame Relay, VPN i usługi Dzierżawy Kanałów Cyfrowych otrzymają gwarancję SLA Standard; klienci IA Premium otrzymają rozszerzenie o gwarancję SLA Gold.

Podobne gwarancje w ramach umowy typu SLA swoim klientom oferuje np. Internet Partners, czy w odniesieniu do swojej oferty łącza stałego Dialog. Do świadczenia usług na zasadzie SLA przymierza się NASK.