Darmowy dostęp do dokumentów rządowych?

Jak donosi Reuters, cytując raport opublikowany przez agencję Government Accountability Office, wystarczy przysiąść z laptopem na ławce w parku, by mieć możliwość podłączenia się do kilku bezprzewodowych sieci wykorzystywanych przez amerykańskie agencje rządowe. Specjalistom z GAO udało się nie tylko spenetrować niektóre z sieci - wykryto również inne nieautoryzowane próby dostępu!

Zdaniem GOA, rządowe sieci bezprzewodowe zwykle zabezpieczone są bardzo źle. Aktualnie aż 9 z 24 agencji w ogóle nie ma planów dotyczących "uszczelniania" połączeń, a pozostałe opracowały tylko przybliżone wytyczne na temat uruchamiania dostępu Wi-Fi.

GOA zaleca, by agencje rządowe nie uruchamiały sieci bezprzewodowych tak długo, jak długo nie są w stanie ich zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi NIST (National Institute for Standards and Technology). Jak wynika z raportu, w 13 agencjach w zupełności wystarczy dostęp realizowany przy pomocy metod tradycyjnych, tj. wykorzystujący okablowanie.

Więcej informacji: GAO