Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Dane z Pf.pl na Mapach Google

Eniro Polska, właściciel wyszukiwarki "yellow pages" Pf.pl, podpisała umowę partnerską z Google. Dzięki tej współpracy użytkownicy serwisu mapowego internetowego giganta mogą korzystać z danych teleadresowych firm i instytucji z bazy danych Panoramy Firm.

Inicjatywa rozpoczęcia współpracy pomiędzy firmami pojawiła się w związku z uruchomieniem polskiego odpowiednika map Google. W ramach umowy, dane o firmach i usługach z bazy danych Panoramy Firm (ponad 1,3 mln rekordów) wprowadzono do serwisu mapowego Google i zintegrowano z wynikami wyszukiwania. Użytkownik szukając firmy lub instytucji otrzymuje dane pochodzące z bazy Pf.pl widoczne na liście wyników wyszukiwania oraz na mapie. "Na obecnym etapie współpracy znaczna ilość danych teleadresowych o firmach i instytucjach znajdujące się na mapach Google pochodzi z bazy danych Panoramy Firm" - mówi Piotr Dębski, Business Development Manager Eniro Polska.

Internetowa Panorama Firm jest liderem wśród wyszukiwarek teleadresowych w Polsce. Pf.pl miesięcznie odwiedza prawie 3 mln użytkowników (Megapanel PBI/Gemius, luty 2008). Mapa.pf.pl zawiera około 600 planów miast z całej Polski.