Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

DT: 4,7 mln abonentów DSL

Zysk netto Deutsche Telekom wzrosł w II kw. ponad sześciokrotnie do 1,66 mld euro, wobec 256 mln euro rok wcześniej. Wyniki działu komórkowego i internetowego - T-Mobile i T-Online skłoniły zarząd do podwojenia prognozy zysku za 2004 r. do 2,5 mld euro. Przychody operatora wzrosły o 6 proc. do 14,41 mld wobec 13,6 mld rok wcześniej.

W podsumowanym kwartale sprzedaż operatora telefonii stacjonarnej T-Com, spadła o 3,8 proc, do 6,88 mld euro, jednak była wyższa od prognoz, dzięki wzrostowi popytu na szerokopasmowy dostęp do internetu. Liczba niemieckich użytkowników DSL wzrosła o 38,2 proc. w ujęciu rocznym do 4,7 mln na koniec czerwca 2004 r. Sprzedaż T-Mobile wzrosła o 12 proc. Najdynamiczniej rosły przychody amerykańskiej gałęzi operatora komórkowego. T-Mobile USA pozyskał w II kw. 1 mln abonentów i powiększył zysk EBITDA o 589 mln euro. W listopadzie, przy okazji wyników za III kw., zarząd DT ujawni szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy za 2004 r.

T-Online osiągnął w II kw. sprzedaż na poziomie 499,5 mln euro, zaś zysk wyniósł 88,2 mln euro. Operator platformy internetowej ma łącznie 13 mln abonentów.