DT: 4,7 mln abonentów DSL

Zysk netto Deutsche Telekom wzrosł w II kw. ponad sześciokrotnie do 1,66 mld euro, wobec 256 mln euro rok wcześniej. Wyniki działu komórkowego i internetowego - T-Mobile i T-Online skłoniły zarząd do podwojenia prognozy zysku za 2004 r. do 2,5 mld euro. Przychody operatora wzrosły o 6 proc. do 14,41 mld wobec 13,6 mld rok wcześniej.

W podsumowanym kwartale sprzedaż operatora telefonii stacjonarnej T-Com, spadła o 3,8 proc, do 6,88 mld euro, jednak była wyższa od prognoz, dzięki wzrostowi popytu na szerokopasmowy dostęp do internetu. Liczba niemieckich użytkowników DSL wzrosła o 38,2 proc. w ujęciu rocznym do 4,7 mln na koniec czerwca 2004 r. Sprzedaż T-Mobile wzrosła o 12 proc. Najdynamiczniej rosły przychody amerykańskiej gałęzi operatora komórkowego. T-Mobile USA pozyskał w II kw. 1 mln abonentów i powiększył zysk EBITDA o 589 mln euro. W listopadzie, przy okazji wyników za III kw., zarząd DT ujawni szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy za 2004 r.

T-Online osiągnął w II kw. sprzedaż na poziomie 499,5 mln euro, zaś zysk wyniósł 88,2 mln euro. Operator platformy internetowej ma łącznie 13 mln abonentów.