Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

DSL zyskuje popularność

Amerykańska firma badawcza In-Stat MDR szacuje, że 95% połączeń internetowych wykonywanych w Stanach Zjednoczonych przez klientów korporacyjnych odbywa się po łączach kablowych z wykorzystaniem technologii DSL.

In-Stat MDR szacuje że technologa DSL będzie zyskiwała sobie w USA coraz większą popularność i gwałtownie będzie rosła liczba firm – abonentów połączeń DSL. W 2001 roku było ich niewiele ponad 4,8 mln, jednak wedle szacunków - w roku 2006 ma ich być 15 mln.

W roku 2001 około 71% abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu stanowili pracownicy zdalni. Zgodnie z przewidywaniami liczba telepracowników będzie stale rosła, szczególnie wraz z postępem dostępności technologii DSL.