DRM pod unijną lupą

Komisja Europejska chce opracować nowe dyrektywy dotyczące zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i dostosować je do obecnych warunków rynkowych. Chodzi o przyjęcie możliwie jednolitych rozwiązań w całej wspólnocie, także w zakresie rozwiązań DRM (Digital Rights Management).

Obecnie stosowane regulacje w zakresie ochrony praw autorskich opierają się dyrektywie UE przyjętej w styczniu 2003 r., poprzedzonej długotrwałymi konsultacjami rynkowymi z lat 1995 – 2002. Kwestie indywidualnego i zbiorowego zarządzania prawami pozostawiono jednak systemom prawnym poszczególnych krajów członkowskich. Komisja Europejska widzi teraz konieczność opracowania jednolitej strategii związanej z zarządzaniem prawami autorskimi, zwłaszcza w kontekście rozwoju technologii DRM i budowy społeczeństwa informacyjnego w EU. Istotnym problemem jest wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią należytą ochronę dostawcom treści, ale nie będą nadmiernie ograniczać możliwości dysponowania nią odbiorcom. Przyjęcie odpowiednich standardów technicznych KE pozostawia samemu rynkowi.

Na zlecenie KE powstał raport opisujący problematykę zarządzania prawami autorskimi na europejskimi rynku, z uwzględnieniem szans i wyzwań jakie niesie DRM. Komisja Europejska rozpoczęła teraz publiczne konsultacje dotyczące tych zagadnień. W proces ten włączyła się także Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Opinie i uwagi można przesyłać do 21 czerwca na adres biuro@piit.org.pl lub bezpośrednio do odpowiedniej podkomisji KE - Markt-E4@cec.eu.int.

Raport Komisji Europejskiej (w języku angieslkim)

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/docs/com-2004-261_en.pdf