DM BMT wychodzi z OSS

Szeptel nabył od BMT za 350 tys. zł 20% akcji w Ogólnopolskiej Sieci Szkieletowej. Tym samym spółka z Szepietowa posiada 70% udziałów w OSS.

W efekcie transakcji DM BMT zarobił na inwestycji 150 tys. zł czyli 75% zainwestowanego kapitału. OSS założyły w sierpniu zeszłego roku Szeptel (50% udziałów) z BMT (20%) i Raiffeisen Investment Polska (30%). Kapitał założycielski wynosił 1 mln zł i podzielony był na 100 tys. akcji. Spółka miała się zająć budową sieci szkieletowej Szeptela. Wspólnicy przewidywali dwukrotne podniesienie kapitału akcyjnego do października 2000 r., co jednak nie nastąpiło.

Strategia Szeptela przewiduje budowę do 2002 r. 5 tys. km ogólnopolskiej sieci telekomunikacyjnej, która obejmie 169 miast wojewódzkich i powiatowych. Inwestycja pochłonie 80 mln USD. Sieć posłuży operatorom telefonicznym i internetowym. Dzięki niej Szeptel zamierza także sam świadczyć usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. Na razie sieć Szeptela obejmuje tylko dawne województwo łomżyńskie.