DARIUSZ KUŹNIEWSKI - prezes Odeon.pl

Jest najmłodszym szefem najmłodszego polskiego huba internetowego - Odeona.pl. Wraz z kolegami udowodnił, że można go stworzyć przy minimalnym nakładzie kosztów. Odeon jako spółka nie ma siedziby - twórcy huba pracują w domach.

Jest najmłodszym szefem najmłodszego polskiego huba internetowego - Odeona.pl. Wraz z kolegami udowodnił, że można go stworzyć przy minimalnym nakładzie kosztów. Odeon jako spółka nie ma siedziby - twórcy huba pracują w domach.

Od wielu lat interesuje się różnymi dziedzinami wiedzy, w tym szeroko pojętą ekonomią i polityką. Od 1996 r. gra na giełdzie giełdzie, w 1999 r. został akwizytorem funduszu emerytalnego Allianz, pełnił również funkcję managera kilkudziesięcioosobowej grupy akwizytorów funduszu, koordynując ich działania.

Tworzenie portalu internetowego rozpoczął wraz z Krzysztofem Poradą w kwietniu tego roku. Jednak dopiero w lipcu zgromadził wokół projektu grupę siedmiu przyjaciół. Odeon.pl ruszył 21 sierpnia , składał się on wtedy z czterech serwisów.

14 września 2000 r. została założona spółka odeon.pl sp. z o.o., w której Dariusz Kuźniewski objął stanowisko prezesa zarządu. Do jego obowiązków, poza bieżącym zarządzaniem hubem, należy współpraca z partnerami handlowymi i inwestorami. Prowadzi serwisy m.in. Aktualności, Wybory 2000. Bierze również udział w budowie kolejnych serwisów, pełni funkcję głównego Webmastera Huba. Jako prezes odeon.pl dąży do skupienie w sobie kilkudziesięciu portali wertykalnych o treści i usługach o charakterze horyzontalnym przeznaczonych dla szerokiej grupy odbiorców. Docelowo Odeon ma mieć 14 serwisów tematycznych (większość z nich działa już teraz).

Dariusz Kuźniewski ma 19 lat. Zdobył średnie wykształcenie, ukończył Liceum Ekonomiczne w Poznaniu, a także uzyskał tytuł technika ekonomisty w specjalności Finanse i Rachunkowość. Obecnie studiuje zarządzanie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.