Czy TRM zbawi Napstera?

Pozostający pod obstrzałem amerykańskich sądów za nieskuteczne filtrowanie plików muzycznych Napster szuka ratunku, podpisując umowę licencyjną z niewielką firmą zajmującą się technologiami muzycznymi.

Amerykańska firma Retalable opracowała technologię TRM - „this recognizes music”, analizującą akustyczne właściwości nagrania fali celem jej identyfikacji, bez względu na format zapisu, szybkość transmisji czy zniekształcenie sygnału.

Dotychczasowa metoda filrowania przez Napstera polegała na blokadzie plików zawierających nazwę utworu lub wykonawcy. Sposobem na obejście tego systemu zabezpieczającego było np. zniekształcanie tej nazwy lub jej pisowni.

Podczas ostatniego przesłuchania w San Francisco, sędzia Marilyn Patel stwierdziła, że jeśli system filtrowania nadal będzie nieskuteczny, nakaże zamknięcie witryny. Przedstawiciele Napstera nie stwierdzili jeszcze, kiedy wdrożą technologię TRM do swojego serwisu. Jednak według Hanka Barry'ego, szefa Napstera, rozpoczęły się już intensywne prace inżynierów obu spółek nad przystosowaniem TRM do pracy przy filtrowaniu plików przesyłanych przez użytkowników Napstera.

<i>Źródło: Europemedia.net</i>