Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czwartkowy przegląd prasy

Widmo plajty niemieckiego MobilCom coraz wyraźniejsze. Telefonia Dialog zmniejsza straty. WorldCom źle zaksięgował 9 mld. USD. Zaledwie 15% polskich banków wdrożyło nowy standard numeracji kont bankowych.

GAZETA WYBORCZA

Wina giganta coraz większaWorldCom ogłosił, że wartość nieprawidłowo zaksięgowanych dochodów firmy wynosi 9 mld. USD. Początkowo koncern przyznawał się do źle zaksięgowanych 4 mld. (s. 18)

Życie po życiuPo zatwierdzeniu przez holenderski sąd układu holenderskich spółek Netii, ma ona prostą drogę do pozbycia się ciążących na niej kłopotliwych długów. Tymczasem wyniki finansowe za III kwartał nie pozwalają ocenić przyszłości firmy zbyt optymistycznie. (s. 23)

RZECZPOSPOLITA

Widmo plajty Możliwość ogłoszenia przez niemieckiego operatora komórkowego MobilCom utraty płynności finansowej na skutek braku zgody na plan ratunkowy jest bardziej kwestią dni niż tygodni. (s. B4)

PRAWO I GOSPODARKA

Telefonia Dialog ciągle na minusieTelefonia Dialog zwiększyła stratę netto po trzech kwartałach tego roku. Możliwe jednak, że firma osiągnie zysk operacyjny już w pierwszych kwartałach roku przyszłego. (s. 3)

Parkiet

Trwa zmiana numeracji kont bankowych Jedynie 15% polskich banków wdrożyło do tej pory nowy standard numeracji kont bankowych. Do końca przyszłego roku, operację tę muszą przeprowadzić wszystkie polskie banki. (s. 6)