Czwartkowy Przegląd Prasy

Rząd chce w ramach naprawy finansów publicznych oszczędzić 20 mld zł w ciągu czterech lat. KGHM roześle memorandum informacyjne do 12 spółek zainteresowanych kupnem Telefonii Dialog. ComputerLand wdroży system finansowo-księgowy w TP SA.

PARKIET

Rząd znalazł 20 mld zł

Rząd podjął decyzję co do szczegółów programu naprawy finansów publicznych. W ciągu 4 najbliższych lat cięcia mają pozwolić na oszczędności rzędu 20 mld zł. Część programu obejmuje redukcję wydatków, m.in. na obronność, cięcia stanowisk w administracji publicznej, likwidacja Funduszu Prywatyzacji, itp. oraz poszerzenie bazy podatkowej. Druga część zakłada zmiany w polityce społecznej - ograniczenie świadczeń przedemerytalnych, podniesienie wieku emerytalnego kobiet, reforma KRUS. (s. 1)

KGHM ma chętnych na Telefonię Dialog

W najbliższych dniach KGHM roześle memoranda informacyjne do podmiotów zainteresowanych kupnem Telefonii Dialog - około 12 inwestorów finansowych i branżowych, w tym firmy polskie. W grę wchodzi sprzedaż udziałów i dokapitalizowanie spółki przez inwestora, a także udział w konsolidacji sektora telekomunikacyjnego. Dzisiaj ponadto KGHM uczestniczy także w spotkaniu polskich spółek będących udziałowcami Polkomtela, dotyczącym sprzedaży akcji operatora sieci komórkowej. (s. 1)

ComArch wchłania CDN

CDN - spółka zależna ComArch-u wykupiła w celu umorzenia 40,44% własnych akcji. Po tym zabiegu właścicielem 100% akcji CDN jest COmArch. Według zapowiedzi dyrektora finansowego ComArch-u, do początku przyszłego roku CDN zostanie wchłonięty. Oznacza to m.in. konsolidowanie w ramach grupy całości dobrych Wyników CDN (w ub. roku 20 mln przychodów i 1,2 mln zł zysku). (s. 6)

PULS BIZNESU

CL dostarczy ERP Telekomunikacji

ComputerLand potwierdził, że jego konsorcjum z francuską Schumberger Sema zostało wybrane przez TP SA do wdrożenia systemu finansowo-księgowego. Całość wdrożenia może być warta ok. 100 mln zł. (s. 8)