Czwartkowy Przegląd Prasy

Opozycja ostrożnie popiera plan reformy finansów premiera Kołodki, zawierający pomysły cięć podatkowych i uproszczenia ich struktury. Plan krytykuje za to Krajowa Izba Gospodarcza. EBC obniży dzisiaj po raz kolejny stopy procentowe. QXL Ricardo chce ponownie mieć 92% w Allegro.pl, TP Internet nie chce opcji na zakup reszty akcji WP w obecnej formie, a rząd powinien domagać się zmiany warunków offsetu pośredniego Lockeheed Martin - jedna trzecia projektów została oceniona negatywnie.

PARKIET

Allegro.pl przejęte po kryjomu?

Zarząd brytyjskiego udziałowca Allegro.pl – firmy QXL Ricardo – uważa, że przejęcie kontroli nad operatorem tego serwisu aukcyjnego - QXL Poland - odbyło się bez ich wiedzy i dlatego chce przywrócenia stanu poprzedniego. 30 grudnia ub. roku kapitał zakładowy QXL Poland został podniesiony z 4 tys. zł do 50 tys. zł. Nowe papiery objęła spółka o nazwie NIAA, której właścicielami są dwie osoby fizyczne, reprezentujące według informacji QXL Poland „całkowicie polski kapitał”. Udział Brytyjczyków w spółce spadł tym samym z 92% do 8%. Przedstawiciele QXL Poland, twierdzą, że prezes i wiceprezes QXL Ricardo akceptowali dokumenty dotyczące zmian właścicielskich. (s. 5)

4Media do wyrzucenia

19 marca Rada Giełdy podejmie decyzje o wykluczeniu akcji 4Media z notowań. Spółka zachowa jednak status publiczny, aby Komisja GPW mogła pomóc jej wierzycielom i akcjonariuszom w dochodzeniu roszczeń. (s. 5)

Podatki trzeba będzie obniżyć

Opozycja ostrożnie popiera plan reformy finansów publicznych, którego założenia przedstawił wicepremier Kołodko. Jego zdaniem program uwzględnia postulaty głoszone wcześniej zarówno przez PO jak i Samoobronę, jest ponadpartyjny i dlatego liczy na jego poparcie. Zyta Gilewska z PO chciałaby jeszcze tylko wprowadzenia podatku liniowego obejmującego rolników. Jako zbyt ostrożny ocenił natomiast ten plan minister Jacek Piechota a skrytykował go prezes Krajowej Izby Gospodarczej (zarazem prezes Tel-Energo), Andrzej Arendarski. Zdaniem KIG, uproszczenie systemu podatkowego de facto wiąże się w tej propozycji z podniesieniem podatków. (s. 7)

Pierwsza od 19 lat podwyżka podatków

Władze Hongkongu podniosą podatki, aby zredukować rekordowy deficyt budżetowy. Po raz pierwszy od 20 lat podniesione zostaną m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych i nieruchomości, nie wyklucza się też wprowadzenia podatku od sprzedaży. Osoby prawne będą płacić od dochodu 17,5%, a osoby fizyczne – 16%. Deficyt w kończącym się 31 marca roku obrotowym wyniesie 5,5% PKB. (s. 9)

EBC dzisiaj obniży stopy

Indeks sektora usług strefy euro, powstający na podstawie ankiet wśród 2000 tys. kierowników zarządzających zamówieniami spadł z 50 punktów w styczniu do 48,9 punktów w lutym. Nastroje wśród przedsiębiorców pogarszają się ze względu na rosnące bezrobocie i prawdopodobieństwo wojny z Irakiem. W tej sytuacji oczekuje się, że na dzisiejszym posiedzeniu Europejski bank Centralny po raz kolejny obniży stopy procentowe. Poprzednia obniżka, z początku grudnia ub. roku, sprowadziła stopy do poziomu 2,75%. (s. 10)

RZECZPOSPOLITA

TP Internet chce zmienić warunki opcji

TP Internet z grupy TP SA, która kontroluje 51% kapitału Wirtualnej Polski, chce zmiany warunków nabycia wszystkich pozostałych akcji portalu. WP osiągnęła już warunki, które musiała spełnić, żeby opcja weszła w życie. TPI ma opcję kupna 39 proc. akcji, gdyż dwóch akcjonariuszy chce zatrzymać pakiety po 5 proc. Oznacza to, że maksymalna kwota, jaką może wydać spółka na realizację opcji, to 118,1 mln USD. TPI zaczął negocjacje z akcjonariuszami WP, tak by zmieniona została opisana w umowie z 2001 r. metoda wyliczania ceny realizacji opcji. (s. B 1)

Amerykańska oferta do poprawki

Według poufnych informacji Rz, część projektów, które amerykańska firma Lockheed Martin zaproponowała w ramach tzw. offsetu pośredniego jest niekorzystna dla Polski: promują amerykańskie inwestycje i prawie nie obejmują prac badawczo-rozwojowych. Tzw. offset pośredni, nieadresowany do zbrojeniówki zawiera 37 przedsięwzięć na kwotę ponad 3 mld dolarów. Co trzeci projekt z tej listy (na łączną kwotę 855 mln USD) otrzymał od strony polskiej jednoznaczną negatywną ocenę, zatem nie kwalifikuje się do realizacji. Jako odrzucone można uznać m.in.: sprzedaż i instalację systemu odnowy witryn internetowych (za 3 mln USD) czy utworzenie centrum informatycznego (za 100 mln USD). Ponad połowę stanowią oferty związane z zakupem w Polsce towarów i usług, ale duż aczęść ma trafić do firm, których właścicielem jest kapitał amerykański. Ponadto oferta przewiduje minimalne, na zaledwie kilkadziesiąt milionów USD, nakłady na prace badawczo-rozwojowe. (s. B 1)