Czwartkowy Przegląd Prasy

Notowania spółek powstałych po podziale Optimusa są obecnie niższe od notowań holdingu sprzed podziału.

PARKIET

Optimus po 10,35

Po raz pierwszy od chwili podziału Optimusa, suma notowań powstałych w wyniku tej operacji spółek jest niższa od wartości holdingu sprzed podziału. Wczoraj cena kurs Grupy Onet spadł o 1,2% a we wtorek Optimusa o 3,7% - do 10,35 zł za akcję, co w w sumie daje 42,75 zł. Ostatnie notowanie Optimusa przed podziałem wynosiło 43 zł. (s. 2)

BRE podejrzany

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dochodzenie w sprawie wykorzystania poufnych informacji w celu nabycia akcji spółki. Poufne informacje były wykorzystywane od 28 sierpnia 2001 do 9 lutego br. Według b. prezesa Elektrimu, Waldemara Siwaka, chodzi o BRE, który do skupowania akcji holdingu (obecnie ma ich 10%) wykorzystał informacje uzyskane podczas badania Elektrimu przy postępowaniu kredytowym. (s. 2)

Niekorzystne propozycje

Według analityków CSFB obie propozycje restrukturyzacji zadłużenia Netii sa niekorzystne dla jej obligatariuszy. (s. 2)

Apexim najniżej w historii

Podczas wczorajszej sesji walory Apeximu zostały przecenione o ponad 14%, do ceny najniższej w historii – 10,2 zł. Historyczne maksimum Apeximu z marca 2001 roku wynosi 34,5 zł. Brak na razie informacji o reakcji wierzycieli na propozycję układu złożoną ponad tydzień temu przez warszawską spółkę. (s. 4)

PRAWO I GOSPODARKA

IACS: gotowi do renegocjacji

„Zgadzamy się z koncepcją rozdzielenia części informatycznej od nieinformatycznej oraz dostosowanie wynagrodzeń za stworzenie programu komputerowego do wynegocjowanych zmian umowy” – zadeklarował Andrzej Dopierała, prezes . (s. 2)

Dla kogo Inteligo

Z niepotwierdzonych informacji wynika, że Bank Geselschaft Berlin zastanawia się nad sprzedażą udziałów w Inteligo Financial Services. Wcześniej BGB powiększy pradopodobnie swój udział w spółce do 100%. (s. 3)

Nowe usługi telefoniczne

CLC AG, spółka notowana na austriackiej giełdzie rozszerzyła umowę o stworzeniu Centrum Obsługi Klienta w Krakowie podpisując nową ramową umowę z CBB Call Center, spółką – córką Banku Przemysłowo – Handlowego PBK. (s. 5)

PULS BIZNESU

Bank Światowy wspiera rozwój IT

Dziś Bank Światowy zadecyduje o dalszej strategii wspierania technologii informacyjnej. W przedstawionym raporcie eksperci wskazują na potrzebę prywatyzacji sektora telekomunikacyjnego. Za wzór wśród krajów rozwijających się stawiana jest Estonia z nowoczesną siecią telekomunikacyjną, niskimi kosztami Internetu i dużym stopniem komputeryzacji. (s. 12)