Czwartkowy Przegląd Prasy

TP S.A. zapowiada 13 mld zł inwestycji w ciągu najbliższych trzech lat. Tymczasem PSE chce konsolidować spółki zależne - NOM i Tel-Energo. W skład holdingu teleoperatorów miałby ponadto wejść Dialog.

PARKIET

13 mld zł na inwestycje

Przedstawiciele zarządu TP S.A. zapowiedzieli wczoraj, że wydatki inwestycyjne operatora wyniosą w ciągu najbliższych dwóch lat ok. 13 mld zł. W podsumowaniu wyników ub. roku prezes spółki Marek Józefiak zaznaczył, że po raz pierwszy w historii przychody z firm zależnych przekroczyły 10% przychodów grupy. Główna w tym zasługa Centertela, który pozyskał 1,4 mln abonentów i objął na koniec roku 28% rynku komórkowego w Polsce. (s. 1, 3)

Nadzieja dla obligatariuszy

Niskie obroty i niewielki wzrost kursu – tak oszczędna była reakcja giełdowych inwestorów na informacje o zmianie władz Elektrimu. Wczoraj nad ranem rada nadzorcza holdingu odwołała p.o. prezesa Waldemara Siwaka i zawieszonego wcześniej Jacka Walczykowskiego, według nieoficjalnych informacji – przy jednym przeciwnym głosie reprezentanta Vivendi. Nowym prezesem został mianowany Jacek Krawiec, członek rady nadzorczej i szef Impexmetalu. (s. 1, 3)

Ster-Projekt realizuje prognozę

Ster-Projekt przekroczył w ub. roku zakładaną prognozę i osiągnął 248 mln zł przychodu i 4,2 mln zł zysku operacyjnego. Firma miała 4,7 mln zysku netto. (s. 4)

PULS BIZNESU

KPWiG oskarża byłego prezesa

KPWiG zarzuciła Waldemarowi Siwakowi, odwołanemu prezesowi Elektrimu, spekulowanie akcjami holdingu z wykorzystaniem informacji poufnych. Według nieoficjalnych informacji PB od ubiegłego tygodnia sprawę bada prokuratura. Byłemu szefowi holdingu grozi w przypadku potwierdzenia zarzutów 5 mln zł grzywny i 5 lat więzienia. (s. 4)

TP S.A. zwalnia ale inwestuje

TP S.A. przeznaczy na inwestycje w ciągu najbliższych trzech lat ponad 13 mld zł, w tym na rozwój sieci stacjonarnej, systemu transmisji danych i dostępu do Internetu. W 2002 roku według Bertranda Le Geurna odejdzie z firmy 11 tys. pracowników. (s. 6)

PSE konsoliduje teleoperatorów

Polskie Sieci Elektroenergetyczne chcą skonsolidować spółki zależne - NOM i Tel-Energo. Zmiany w zarządach i radach nadzorczych spółek to pierwszy krok w kierunku konsolidacji. Prezesem obu spółek jest obecnie Andrzej Arendarski. W skład holdingu niezależnych operatorów mógłby ponadto wejść TL Dialog. (s. 6)

PRAWO I GOSPODARKA

Serio.pl poinformuje MŚP

Wczoraj Serio.pl i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przedstawiły europejski serwis informacyjny kierowany dla małych i średnich przedsiębiorstw. (s. 1, 4)