Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Czwartkowy Przegląd Prasy

TP S.A. zapowiada 13 mld zł inwestycji w ciągu najbliższych trzech lat. Tymczasem PSE chce konsolidować spółki zależne - NOM i Tel-Energo. W skład holdingu teleoperatorów miałby ponadto wejść Dialog.

PARKIET

13 mld zł na inwestycjePrzedstawiciele zarządu TP S.A. zapowiedzieli wczoraj, że wydatki inwestycyjne operatora wyniosą w ciągu najbliższych dwóch lat ok. 13 mld zł. W podsumowaniu wyników ub. roku prezes spółki Marek Józefiak zaznaczył, że po raz pierwszy w historii przychody z firm zależnych przekroczyły 10% przychodów grupy. Główna w tym zasługa Centertela, który pozyskał 1,4 mln abonentów i objął na koniec roku 28% rynku komórkowego w Polsce. (s. 1, 3)

Nadzieja dla obligatariuszy Niskie obroty i niewielki wzrost kursu – tak oszczędna była reakcja giełdowych inwestorów na informacje o zmianie władz Elektrimu. Wczoraj nad ranem rada nadzorcza holdingu odwołała p.o. prezesa Waldemara Siwaka i zawieszonego wcześniej Jacka Walczykowskiego, według nieoficjalnych informacji – przy jednym przeciwnym głosie reprezentanta Vivendi. Nowym prezesem został mianowany Jacek Krawiec, członek rady nadzorczej i szef Impexmetalu. (s. 1, 3)

Ster-Projekt realizuje prognozęSter-Projekt przekroczył w ub. roku zakładaną prognozę i osiągnął 248 mln zł przychodu i 4,2 mln zł zysku operacyjnego. Firma miała 4,7 mln zysku netto. (s. 4)

PULS BIZNESU

KPWiG oskarża byłego prezesa KPWiG zarzuciła Waldemarowi Siwakowi, odwołanemu prezesowi Elektrimu, spekulowanie akcjami holdingu z wykorzystaniem informacji poufnych. Według nieoficjalnych informacji PB od ubiegłego tygodnia sprawę bada prokuratura. Byłemu szefowi holdingu grozi w przypadku potwierdzenia zarzutów 5 mln zł grzywny i 5 lat więzienia. (s. 4)

TP S.A. zwalnia ale inwestujeTP S.A. przeznaczy na inwestycje w ciągu najbliższych trzech lat ponad 13 mld zł, w tym na rozwój sieci stacjonarnej, systemu transmisji danych i dostępu do Internetu. W 2002 roku według Bertranda Le Geurna odejdzie z firmy 11 tys. pracowników. (s. 6)

PSE konsoliduje teleoperatorówPolskie Sieci Elektroenergetyczne chcą skonsolidować spółki zależne - NOM i Tel-Energo. Zmiany w zarządach i radach nadzorczych spółek to pierwszy krok w kierunku konsolidacji. Prezesem obu spółek jest obecnie Andrzej Arendarski. W skład holdingu niezależnych operatorów mógłby ponadto wejść TL Dialog. (s. 6)

PRAWO I GOSPODARKA

Serio.pl poinformuje MŚPWczoraj Serio.pl i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przedstawiły europejski serwis informacyjny kierowany dla małych i średnich przedsiębiorstw. (s. 1, 4)