Czwartkowy Przegląd Prasy

Sąd odrzucił wniosek wierzycieli Elektrimu o upadłość holdingu i otworzył postępowanie układowe.

PARKIET

Zdaniem KPWiG Elektrim jest niewypłacalny

Sąd otworzył postępowanie układowe Elektrimu. Strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska: KPWiG, Vivendi oraz zarząd Elektrimu wnosiły o oddalenie wniosku o upadłość oraz otwarcie postępowania układowego, natomiast obligatariusze konsekwentnie żądali spłaty całego zadłużenia i opowiadali się za ogłoszeniem upadłości holdingu. Sąd oddalił wnioski wierzycieli o upadłość i powołanie biegłego do zbadania finansów Elektrimu. (s. 1, 2)

Netia nie spłaciła odsetek od obligacji

Spółka zależna Netii – Netia Holdings II B.V. nie spłaciła w terminie odsetek od wyemitowanych w wysokości 6,5 mld EUR obligacji o terminie zapadalności przypadającym na 2009 rok. Kwota odsetek wynosiła 6,5 mln USD. (s. 2)

Softbank notowany najwyżej od czerwca

Od początku roku papiery Softbanku zyskały blisko 40%. Wśród analityków panują opinie, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wzrostu notowań spółki są spekulacje na temat rychłego podpisania kontraktu z PKO BP na blisko 100 mln USD. (s. 3)

Przychody o 10% wyższe od prognoz

Według nieoficjalnych informacji Parkietu, ubiegłoroczne przychody Interii mogą być o 10% wyższe od zakładanych 14 mln zł. Zamierzone cele przyniosła bowiem kampania reklamowa. (s. 8)

Ruszy portal BRE

Do końca stycznia zamierza uruchomić własny portal BRE Bank. Multiport.pl będzie skupiał dane o finansach osób posiadających wiele konti korzystających z różnych sposobów inwestowania. (s. 8)

PULS BIZNESU

Prokom i SAP wejdą do Marketplanet

TP S.A., właściciel spółki Otwarty Rynek Elektroniczny zapowiadała podniesienie jej kapitału do 90 mln zł. Jak dotąd emisję akcji opłaciła tylko Telekomunikacja, wykładając 35 mln zł. Do końca I kwartału w spółkę zarządzającą platformą Marketplanet zainwestować mają ponadto Prokom i SAP, nie dojdzie jednak do zapowiadanej inwestycji dwóch polskich banków. (s. 3)

Telefonia Lokalna: 100 tys. abonentów w 2002 roku

Operator sieci Dialog zamierza pozyskać w przyszłym roku 100 tys. nowych abonentów, tak, by pod koniec br. mieć ich 400 tys. (s. 8)

PRAWO I GOSPODARKA

Nowi chcą mieć międzystrefę

Netia 1, NOM i Energis zapłaciły za swoje koncesje usług międzystrefowych po 23 mln EUR. Od 1 stycznia br. Zezwolenie takie kosztuje 2,5 tys. EUR, a od początku roku wnioski złożyło już kilka firm, obok kilku mniejszych prawdopodobnie także El-Net. (s. 3)