Czwartkowy Przegląd Prasy

Łącznością w nowym rządzie zajmie się Krzysztof Heller, dotychczas m.in. prezes El-Netu, lokalnego operatora telekomunikacyjnego. Daje to podstawy do wiary w liberalizację rynku telekomunikacyjnego.

PARKIET

Spadają przychody z ruchu telefonicznego

Zysk netto skonsolidowany TP SA był w III kw. br. niższy od wyniku z raportu jednostkowego, i wyniósł 248,5 mln zł, wobec ponad 300 mln zł zysku spółki matki. Główny wpływ miało na to strata netto PTK Centertel, która przekroczyła 118 mln zł. (s. 3)

Finansowe kłopoty UPC

150 mln EUR zasili konto UPC Polska w wyniku fuzji platform cyfrowych Cyfry+ i Wizji TV. Tymczasem wczoraj Euronext wstrzymał w związku z zadłużeniem obrót papierami spółki matki – UPC NV. (s. 8)

Cap Gemini zmniejszył sprzedaż

Dochody ze sprzedaży czołowego dostawcy usług informatycznych w Europie spadły w III kw. o 37 mln EUR, tj. do 1,97 mld EUR. Spadek jest bezpośrednio związany z kryzysem po atakach terrorystycznych na USA z 11 września. (s. 10)

PRAWO I GOSPODARKA

Krzysztof Heller zajmie się łącznością

Premier powołał na stanowisko podsekretarza stanu ds. łączności w ministerstwie infrastruktury Krzysztofa Hellera, dotychczas prezesa El-Netu. (s. 4)

PULS BIZNESU

DM BOŚ: Netia do spekulacji

Analitycy z DM BOŚ nadal zalecają spekulacyjne kupno papierów Netii. Krótkoterminowe zakupy powinny być jednak zabezpieczone zleceniami stop-loss. (s. 9)

GAZETA WYBORCZA

Wolimy SMS od WAP

Według raportu A.T.Kearney, coraz mniej osób w krajach rozwiniętych jest zainteresowanych m-commerce. Odsetek osób, które zamierzają użyć teklefonów WAP do zakupów spadł od połowy ub. roku ośmiokrotnie, z 32% do 4%. Rośnie za to popularność, także wśród osób powyżej 35 roku życia SMS, jako narzędzia do wykorzystania jako komercyjnej usługi. (s. 23)