Czwartkowy Przegląd Prasy

Ekonomiczne kolumny prasy codziennej zdominowały komentarze wczorajszej decyzji RPP o obniżce stóp procentowych NBP. Pojawiły się też informacje o trudnościach w negocjacjach między TP S.A. i WP. Możliwe jest kolejne przesunięcie terminu przyjęcia porozumienia, które powinno być według planu zawarte do końca sierpnia.

GAZETA WYBORCZA

Kabel na szybkiej ścieżce

Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu (5 – 6 września), posłowie mogą znowelizować Prawo telekomunikacyjne, tak by państwo mogło kontrolować przebiegające przez nasz kraj międzynarodowe sieci telekomunikacyjne. Posłowie zgodzili się rozpatrywać na drodze szybkiej ścieżki legislacyjnej projekt UW, który popiera rząd. Zakłada on, że na wniosek UOP lub MON szef URT mógłby sprzeciwić się transmisji danych przez operatorów, jeżeli zagrażałoby to bezpieczeństwu Polski. (s. 18)

Niech następca zadecyduje

Ministerstwo skarbu chce przedłużenia do końca grudnia br. terminu realizacji oferty publicznej akcji TP S.A. MSP uzasadnia swój wniosek niekorzystną sytuacją na rynku. Przedstawiciele ministerstwa twierdzą też, że w tej sprawie mają poparcie France Telecom, z którym kontynuują negocjacje na temat zakupu pakietu akcji TP S.A. Zdaniem Włodzimierza Gillera z Erste Securities, do oferty publicznej dojdzie jednak dopiero w przyszłym roku, nie dojdzie także do porozumienia z FT. (s. 21)

PARKIET

Spekulacje na Netii

Akcje Netii spadły na wczorajszej sesji o ponad 7%. Zdaniem analityków, osiągnięte podczas trwającej od 13 sierpnia zwyżki zyski zdyskontowali inwestorzy. Akcje Netii są według nich papierem silnie spekulacyjnym, co ułatwia duży wolumen obrotu. (s. 3)

E-marketplace po polsku

Polskie internetowe platformy B2B znajdują się obecnie, w ocenie raportu opublikowanego przez Europemedia.net, w początkowej fazie rozwoju. Według szacunków założycieli i właścicieli platform, przeniesienie transakcji do Internetu może przynieść od 5% do 20% oszczędności kosztów, przy czym najwięcej oszczędzają najwięksi kupcy. Większość transakcji w polskim internetowym B2B nadal jest jednak średnio dziesięć razy niższa od transakcji zawieranych drogą tradycyjną. (s. 7)

PULS BIZNESU

Energetyczny telefon wystartuje w 2002 r.

Pattern Communications we współpracy m.in. z Zakładem Energetycznym Warszawa – Teren zamierza uruchomić usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu do końca przyszłego roku. Na początek do sieci energetycznej, przy wykorzystaniu technologii PLC ma zostać podłączonych 3 – 5 tys. użytkowników. W rok później ma ich być już 10 do 15 tys. Koszt podłączenia abonenta, szacowany obecnie na ok. 1700 zł, a także ceny połączeń będą zdaniem prezesa PC, Marcina Bodnara, konkurencyjne wobec oferty operatorów telefonii stacjonarnej. Na razie PC prowadzić będzie jeszcze przez dwa miesiące testy w Krakowie i Warszawie. (s. 6)

TP S.A. i Wirtualna Polska nie mogą uzgodnić ceny

Negocjacje w sprawie kupna przez TP S.A. 50% i jednej akcji WP mogą się przedłużyć. WP przedstawiła TP S.A. nowe warunki i, wygórowane, zdaniem negocjatorów TP S.A., żądania finansowe. Zdaniem analityków TP S.A. może wycenić cały portal na 60 – 100 mln USD. (s. 8)

Softbank ma stracić prezesa

Według informacji PB, Bohdan Garstecki może stracić fotel prezesa zarządzającego Softbanku. Powodem konfliktu z Aleksandrem Leszem, większościowym akcjonariuszem i głównym prezesem spółki, mają być słabe wyniki oraz niedostateczne efekty restrukturyzacji. (s. 8)

PRAWO I GOSPODARKA

Czwarte cięcie stóp

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 1%. Po ogłoszeniu decyzji RPP nieznacznie zwyżkował WIG 20. Analitycy przeważnie dobrze oceniają termin i wielkość obniżki. Jednocześnie panuje przekonanie, że następne podobne decyzje mogą nastąpić dopiero po poznaniu projektu budżetu na rok 2002. (s. 1, 8)