Cztery kwartały TP SA

W IV kw. 2002 r. TP zwiększyła przychody do 4,6 mld zł i odnotowała aż 621 mln zł zysku. Grupa zamknęła cały miniony rok obrotami na poziomie 18 mld zł i zyskiem netto przekraczającym 840 mln zł.

W 2002 r. w strukturze przychodów TP wciąż dominowały połączenia lokalne. Ze świadczenia tych usług operator uzyskał 3,14 mln zł. Usługi dostępu do sieci w systemie dial-up przyniosły firmie 471 mln zł, a połączenia z sieciami komórkowymi 2,45 mld zł.

Pod koniec roku TP SA obsługiwała 10,7 mln abonentów, w tym już 533 tys. użytkowników linii ISDN. Na koniec grudnia liczba klientów sieci Idea wzrosła do 4,48 mln. Z komórkowych usług abonamentowych świadczonych przez Centertel korzystało 1,7 mln osób, prepaid – 2,72 mln. Obecnie ilość użytkowników sieci wzrosła do 4,7 mln. Operator utrzymuje jeszcze usługi analogowe w systemie NMT dla 12 tys. klientów. Z danych Centertela wynika, że średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) spadł z ubiegłorocznych 86 zł do 73,3 zł.