Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Cztery kwartały TP SA

W IV kw. 2002 r. TP zwiększyła przychody do 4,6 mld zł i odnotowała aż 621 mln zł zysku. Grupa zamknęła cały miniony rok obrotami na poziomie 18 mld zł i zyskiem netto przekraczającym 840 mln zł.

W 2002 r. w strukturze przychodów TP wciąż dominowały połączenia lokalne. Ze świadczenia tych usług operator uzyskał 3,14 mln zł. Usługi dostępu do sieci w systemie dial-up przyniosły firmie 471 mln zł, a połączenia z sieciami komórkowymi 2,45 mld zł.

Pod koniec roku TP SA obsługiwała 10,7 mln abonentów, w tym już 533 tys. użytkowników linii ISDN. Na koniec grudnia liczba klientów sieci Idea wzrosła do 4,48 mln. Z komórkowych usług abonamentowych świadczonych przez Centertel korzystało 1,7 mln osób, prepaid – 2,72 mln. Obecnie ilość użytkowników sieci wzrosła do 4,7 mln. Operator utrzymuje jeszcze usługi analogowe w systemie NMT dla 12 tys. klientów. Z danych Centertela wynika, że średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) spadł z ubiegłorocznych 86 zł do 73,3 zł.