Czego się boją Litwini

Litwini obawiają się, że po wstąpieniu do Unii Europejskiej w ich kraju wzrosną ceny, ale mają nadzieję, że poprawi się sytuacja gospodarcza.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez firmę Vilmorus, aż 80% Litwinów obawia się wzrostu cen po 1 maja br., a 32% liczy na poprawę sytuacji gospodarczej.

Mieszkańcy Litwy obawiają się również, że wiele osób wyjedzie za granicę (45,5% wskazań), że wzrośnie poziom przestępczości (36,2%) i że nastąpi zwiększony napływ imigrantów (32,1%).

Jednocześnie co piąty ankietowany liczy na wzrost możliwości zatrudnienia w państwach UE, a 12% liczy na poprawę sytuacji na litewskim rynku pracy.

Członkostwo Litwy w Unii Europejskiej popiera 78% respondentów, jest to o 2,6 punktu proc. mniej niż miesiąc temu, zaś rok wcześniej, w unijnym referendum za akcesją opowiedziało się aż 91% głosujących.