Coraz większe udziały internetu w torcie reklamowym

Tegoroczne globalne wydatki na reklamę online będą większe niż na reklamę typu outdoor i wyniosą 24 mld USD. Internet będzie się również stawał coraz większym zagrożeniem dla reklamy radiowej. W dwóch krajach udział wydatków na online w stosunku do wszystkich mediów, będzie określany liczbą dwucyfrową.

Według ZenithOptimedia udział internetu wśród innych mediów reklamowych, wyniesie w tym roku w Wielkiej Brytanii 12,9%, a w Szwecji 10,5%. To pierwsze dwa kraje na świecie, w których będzie on tak duży. W 2008 roku do państw mogących się pochwalić dwucyfrowym udziałem internetu w torcie reklamowym dołączą: Australia, Izrael, Norwegia, Korea Południowa, Japonia i Tajwan.

Wydatki na reklamę internetową w Polsce w bieżącym roku wyniosą około 215 mln zł, co oznacza 45 % dynamikę w porównaniu z 2005 r. Udział internetu w całkowitych wydatkach na reklamę na naszym rynku wyniesie 3,6 % w 2008 będzie to 5,3 %.

Globalne udziały reklamy online wyniosą w tym roku 5,7%, outdoor'u 5,5% a radia 8,4%.

Wydatki na reklamę online wzrosną w okresie 2005 - 2008 o 84%. ZenithOptimedia dokonała korekty, poprzednio szacowano, że będzie to 76%.

Skrót raportu ZenithOptimedia w formacie (język angielski).