Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Coraz większe udziały internetu w torcie reklamowym

Tegoroczne globalne wydatki na reklamę online będą większe niż na reklamę typu outdoor i wyniosą 24 mld USD. Internet będzie się również stawał coraz większym zagrożeniem dla reklamy radiowej. W dwóch krajach udział wydatków na online w stosunku do wszystkich mediów, będzie określany liczbą dwucyfrową.

Według ZenithOptimedia udział internetu wśród innych mediów reklamowych, wyniesie w tym roku w Wielkiej Brytanii 12,9%, a w Szwecji 10,5%. To pierwsze dwa kraje na świecie, w których będzie on tak duży. W 2008 roku do państw mogących się pochwalić dwucyfrowym udziałem internetu w torcie reklamowym dołączą: Australia, Izrael, Norwegia, Korea Południowa, Japonia i Tajwan.

Wydatki na reklamę internetową w Polsce w bieżącym roku wyniosą około 215 mln zł, co oznacza 45 % dynamikę w porównaniu z 2005 r. Udział internetu w całkowitych wydatkach na reklamę na naszym rynku wyniesie 3,6 % w 2008 będzie to 5,3 %.

Globalne udziały reklamy online wyniosą w tym roku 5,7%, outdoor'u 5,5% a radia 8,4%.

Coraz większe udziały internetu w torcie reklamowym
Coraz większe udziały internetu w torcie reklamowym

Wydatki na reklamę online wzrosną w okresie 2005 - 2008 o 84%. ZenithOptimedia dokonała korekty, poprzednio szacowano, że będzie to 76%.

Skrót raportu ZenithOptimedia w formacie PDF (język angielski).