Coraz więcej ogłoszeń w internecie

Z badania przeprowadzonego przez World Association of Newspapers wynika, że kosztem prasy zwiększa się liczba ogłoszeń drobnych w internecie. Szacuje się, że 5% wszystkich ogłoszeń publikowanych w amerykańskich mediach stanowią oferty online.

Informację podajemy za Center for Media Research. Z raportu wynika, że migracja drobnych ogłoszeń z prasy w stronę internetu przebiega znacznie wolniej niż wcześniej prognozowano, nie mniej jednak jest nieunikniona.

Autorzy badania wskazują, że stopień migracji ogłoszeń uzależniony jest od dwóch spraw. Po pierwsze siłą napędzającą rynek drobnych ofert w internecie są młodzi ludzie, którzy przede wszystkim tam poszukują informacji o sprzedaży i kupnie dóbr oraz ofert pracy. "Zmiana zachowań młodych ludzi, którzy wolą szukać informacji w internecie, wymusi zmianę na rynku ogłoszeń" - czytamy w raporcie - "Oferty coraz częściej będą pojawiały się w sieci". Drugim czynnikiem stymulującym rozwój internetowych ogłoszeń jest edukacja samym reklamodawców, którzy powoli zaczynają dostrzegać potencjał nowego medium i przekonują się, że warto umieszczać oferty sprzedaży i oferty pracy w internecie.

Szacuje się, że w Europie ogłoszenia internetowe stanowią 3,5% wszystkich drobnych ofert. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ten odsetek wynosi 5%. W najbliższym czasie będziemy obserwować zwiększoną migrację ogłoszeń w stronę internetu.