Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Coraz więcej do Sieci

Rynek urządzeń posiadających dostęp do Internetu będzie rósł pod względem liczby zainstalowanych maszyn do 2006 roku rocznie średnio o 28,2% - szacuje In-Stat/MDR.

Liczba tych urządzeń, według firmy badawczej, wzrośnie z 226 mln w 2001 roku do 790 mln w roku 2006. Lwią część stanowić będą oczywiście PC-ty i telefony komórkowe z dostępem do Internetu, jednak urządzenia typu "cienki klient" czy Tablet PC uzyskają w tym okresie największą średnią roczną stopę przyrostu - 74,3%.

Wśród innych tendencji, które będą obecne w tym okresie na rynku, autorzy raportu przewidują m.in. że wzrost liczby notebooków i urządzeń PDA z dostępem do Internetu będzie wyższy niż wzrost liczby PC-tów z dostępem do Sieci. Telefony komórkowe i smart-fony mają zyskać znacznie lepsze oprogramowanie. Segment zestawów telewizyjnych z dostępem do Internetu (włączając w to konsole do gier) zmierzy się natomiast z dużą konkurencją ze strony dostawców szerokopasmowego Internetu i nowych modeli cenowych proponowanych przez ISP; nie będzie mu również sprzyjać wzrost edukacji konsumentów.