Coraz więcej do Sieci

Rynek urządzeń posiadających dostęp do Internetu będzie rósł pod względem liczby zainstalowanych maszyn do 2006 roku rocznie średnio o 28,2% - szacuje In-Stat/MDR.

Liczba tych urządzeń, według firmy badawczej, wzrośnie z 226 mln w 2001 roku do 790 mln w roku 2006. Lwią część stanowić będą oczywiście PC-ty i telefony komórkowe z dostępem do Internetu, jednak urządzenia typu "cienki klient" czy Tablet PC uzyskają w tym okresie największą średnią roczną stopę przyrostu - 74,3%.

Wśród innych tendencji, które będą obecne w tym okresie na rynku, autorzy raportu przewidują m.in. że wzrost liczby notebooków i urządzeń PDA z dostępem do Internetu będzie wyższy niż wzrost liczby PC-tów z dostępem do Sieci. Telefony komórkowe i smart-fony mają zyskać znacznie lepsze oprogramowanie. Segment zestawów telewizyjnych z dostępem do Internetu (włączając w to konsole do gier) zmierzy się natomiast z dużą konkurencją ze strony dostawców szerokopasmowego Internetu i nowych modeli cenowych proponowanych przez ISP; nie będzie mu również sprzyjać wzrost edukacji konsumentów.