Coraz głośniej o UM

Według raportu Radicati Group upowszechnia się wiedza na temat zintegrowanych usług komunikacji i ich wykorzystanie w firmach.

Według raportu " Unified Messaging (UM) Corporate Survey, 2004-2005" przedstawionego przez Radicati Group, 85% firm zapoznało się już z koncepcją UM. Wcześniej nieznajomość samego pomysłu na UM była poważną przeszkodą w rozwoju tego rynku.

Około 22% badanych firm wdrożyło już UM, podobny odsetek notowano w badaniu w roku ub. Za to systemy obejmują coraz więcej pracowników w danych firmach. Najważniejsze przesłanki do zastosowania UM to większa wygoda i wzrost mobilności.

35% klientów UM wykorzystuje obecnie technologię VoIP, a 41% bardzo poważnie rozważa możliwość jej wykorzystania.