Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Coraz głośniej o UM

Według raportu Radicati Group upowszechnia się wiedza na temat zintegrowanych usług komunikacji i ich wykorzystanie w firmach.

Według raportu " Unified Messaging (UM) Corporate Survey, 2004-2005" przedstawionego przez Radicati Group, 85% firm zapoznało się już z koncepcją UM. Wcześniej nieznajomość samego pomysłu na UM była poważną przeszkodą w rozwoju tego rynku.

Około 22% badanych firm wdrożyło już UM, podobny odsetek notowano w badaniu w roku ub. Za to systemy obejmują coraz więcej pracowników w danych firmach. Najważniejsze przesłanki do zastosowania UM to większa wygoda i wzrost mobilności.

35% klientów UM wykorzystuje obecnie technologię VoIP, a 41% bardzo poważnie rozważa możliwość jej wykorzystania.