Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ComputerLand sprzedaje CHI

CL sprzeda posiadane udziały w Centrum Handlu Internetowego należącej do Agory spółce City Magazine. Wartość transakcji wyniesie 640 tys. zł.

ComputerLand SA sprzeda posiadane udziały w Centrum Handlu Internetowego, spółce City Magazine. Wartość transakcji wyniesie 640 tys. zł. Zbywane przez CL udziały stanowią 50% kapitału zakładowego CHI Sp. z o.o. Wartość nominalna wszystkich udziałów CHI wynosi 9 mln zł.

City Magazine Sp. z o.o. jest w 100% własnością spółki Agora. Jak informuje zarząd ComputerLand, sprzedaż udziałów w CHI "jest konsekwencją przyjętej przez firmę strategii, która zakłada zaprzestanie dalszego finansowania przedsięwzięć związanych z Internetem."

Spółka CHI została utworzona w 2000 r. przez Agorę SA i ComputerLand S.A. w celu poprowadzenia pasażu handlowego vendi.pl. Działał on od września 2001 do kwietnia br.