ComputerLand konsoliduje

Spółki Positive SA i ComputerLand Zdrowie zostały formalnie włączone do struktury ComputerLand SA. Połączenie, zapowiadane od połowy 2001 r., ma na celu obniżenie kosztów działalności grupy kapitałowej.

Zarząd ComputerLand informuje, że 31 grudnia 2001 r. zarejestrowane zostało połączenie spółek zależnych Positive SA i ComputerLand Zdrowie z ComputerLand SA. Połączenie, mające charakter przejęcia, nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego ComputerLandu.

Jak informuje zarząd spółki, decyzja o włączeniu dwóch podmiotów zależnych w strukturę spółki macierzystej podyktowana jest względami ekonomicznymi, głownie obniżeniem kosztów działalności całej grupy kapitałowej. Kanały sprzedaży ComputerLand S.A. będą wykorzystane do oferowania usług i produktów, znajdujących się do tej pory w ofercie ComputerLand Zdrowie Sp. z o.o. i Positive SA.