Compaq otworzył sklep internetowy

Projekt nie ma ambicji zrewolucjonizować dystrybucji sprzętu Compaqa w Polsce, ale wspomóc jej dotychczasowe formy.

Compaq Computer założył polski sklep internetowy, w którym dostępna będzie cała oferta firmy w naszym kraju. Compaq deklaruje chęć zwiększenie w ten sposób zamówień z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. "To założenie wynika z naszych doświadczeń z klientami z tego sektora" - wyjaśnia Robert Milczyński, dyrektor działu CRM & eCommerce. - "Wiemy, że potrzebują oni tego rodzaju "punktu styku" firmowanym przez producenta." Zdaniem Robert Milczyńskiego udział sprzedaży produktów Compaqa tą drogą powinien osiągnąć w Polsce kilkanaście procent. Kiedy? Stwierdził on, że jeszcze za wcześnie na taką prognozę.

Compaq nie realizuje zamówień składanych za pośrednictwem Internetu osobiście. Czynią to jego partnerzy handlowi. Producent deklaruje jednodniowy termin realizacji, chyba że "z przyczyn niezależnych od partnera realizacja zamówienia w standardowym czasie nie będzie możliwa." Płatność za zamówiony towar jest regulowana przy odbiorze; planuje się wprowadzenie płatności kartami płatniczymi. "Kiedy to nastąpi zależy w pewnej mierze od naszych partnerów handlowych. Podstawy działania witryny są ustalone, ale pewne modyfikacje mogą nastąpić w zależności od przyjęcia projektu przez nich."

Jedyne preferencje cenowe, w stosunku do tradycyjnych kanałów dystrybucji, na jakie mogą liczyć klienci sklepu będą wynikały z częstych promocji. "Ten sklep to nie rewolucja, ale wspomożenie dotychczasowego systemu dystrybucji naszych produktów" - powiedział Robert Milczyński. Także z tego powodu nie będzie można dowolnie konfigurować zestawienia zamawianych produktów. "Możliwości konfiguratora będą uzależnione od polityki sprzedaży poszczególnych partnerów" - wyjaśnia Robert Milczyński.

Aby usprawnić dostawy towaru Compaq chce zawrzeć umowy z jedną, dwoma firmami kurierskimi, z których usług będą mogli skorzystać realizujący zamówienia partnerzy.