CompTIA bliżej Novella

Wszystkie ośrodki prowadzące autoryzowane szkolenia Novella będą mogły poszerzyć ofertę o kursy CompTIA.

Partnerzy edukacyjni firmy Novell zostaną włączeni do programu CompTIA Learning Alliance na okres od stycznia do czerwca br. Po tym terminie zdecydują o przedłużeniu uczestnictwa. Łączenie programów edukacyjnych obu firm ma uprościć proces kształcenia i podnieść jego poziom. Szkolenia CompTIA, które z założenia nie są ściśle związane z konkretnymi produktami, w dużej części obejmują ten sam zakres tematyczny co kursy Novella. Już obecnie niezbędnym wymogiem do posiadania tytułu MCNE (Master Certified Novell Engineer) jest zdanie egzaminu IT Project+ (CompTIA). Co więcej, od kwietnia 2003 r. ubiegający się o tytuł Certified Novell Administrator (CNA 6) będą musieli uzyskać certyfikat Network+. W Polsce szkolenia obu firm prowadzą jednocześnie Altkom i Centrum Technik Sieciowych.

Ośrodki organizujące szkolenia CompTIA będą mogły włączyć do oferty autoryzowane kursy Novella, jeśli szkolenia będzie prowadzić instruktor z dyplomem CNI (Certified Novell Instructor).