Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

CompTIA bliżej Novella

Wszystkie ośrodki prowadzące autoryzowane szkolenia Novella będą mogły poszerzyć ofertę o kursy CompTIA.

Partnerzy edukacyjni firmy Novell zostaną włączeni do programu CompTIA Learning Alliance na okres od stycznia do czerwca br. Po tym terminie zdecydują o przedłużeniu uczestnictwa. Łączenie programów edukacyjnych obu firm ma uprościć proces kształcenia i podnieść jego poziom. Szkolenia CompTIA, które z założenia nie są ściśle związane z konkretnymi produktami, w dużej części obejmują ten sam zakres tematyczny co kursy Novella. Już obecnie niezbędnym wymogiem do posiadania tytułu MCNE (Master Certified Novell Engineer) jest zdanie egzaminu IT Project+ (CompTIA). Co więcej, od kwietnia 2003 r. ubiegający się o tytuł Certified Novell Administrator (CNA 6) będą musieli uzyskać certyfikat Network+. W Polsce szkolenia obu firm prowadzą jednocześnie Altkom i Centrum Technik Sieciowych.

Ośrodki organizujące szkolenia CompTIA będą mogły włączyć do oferty autoryzowane kursy Novella, jeśli szkolenia będzie prowadzić instruktor z dyplomem CNI (Certified Novell Instructor).