Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Comarch inwestuje w projekty internetowe

Pierwszym przedsięwzięciem będzie utworzenie spółki utrzymującej rekordy medyczne pacjentów w formie elektronicznej EHR (Electronic Health Record).

Comarch podpisał porozumienie z Forum Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych o przystąpieniu do Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego przez objęcie czterech certyfikatów inwestycyjnych o wartości 250 tysięcy złotych każdy. Celem udziału w Funduszu jest prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nowych technologii i usług internetowych. Właśnie z tych pieniędzy będzie finansowana inwestycja w EHR.

Comarch będzie wykorzystywał Zamknięty Fundusz Inwestycyjny do finansowania projektów, które nie są przedmiotem podstawowej działalności firmy, czyli budowy i eksploatacji korporacyjnych systemów informatycznych. Comarch planuje pozostać jedynym inwestorem Funduszu. "Jako firma innowacyjna dysponujemy nowoczesnymi technologiami IT, wiedzą dziedzinową i modelami biznesowymi niezbędnymi do uruchamiania nowych przedsięwzięć. Finansowanie ich przez Fundusz w postaci nowych podmiotów umożliwi uzyskanie przejrzystości w sprawozdawczości Comarch przez wydzielenie działalności inwestycyjnej, stworzy możliwość współfinansowania tej działalności przez innych inwestorów instytucjonalnych i prywatnych oraz ułatwi przyznanie opcji na akcje osobom zaangażowanym w tą działalność" - wyjaśnia prof. Janusz Filipiak, Prezes Comarch.