ComArch zarządza siecią w MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie korzystać z usług outsourcingowych krakowskiej spółki. ComArch zajmie się pełną obsługą infrastruktury informatycznej ministerstwa.

Umowa ma obowiązywać trzy lata. W jej ramach ComArch będzie administrował i monitorował sieć MSZ. Pod opiekę firmy przejdą serwery, bazy danych, systemy operacyjne, aplikacje i infrastruktura sieciowa. Strony nie ujawniły wartości kontraktu.