Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ComArch zarządza siecią w MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie korzystać z usług outsourcingowych krakowskiej spółki. ComArch zajmie się pełną obsługą infrastruktury informatycznej ministerstwa.

Umowa ma obowiązywać trzy lata. W jej ramach ComArch będzie administrował i monitorował sieć MSZ. Pod opiekę firmy przejdą serwery, bazy danych, systemy operacyjne, aplikacje i infrastruktura sieciowa. Strony nie ujawniły wartości kontraktu.