ComArch wprowadzi LOGOS do MG

Krakowska spółka wdroży w Ministerstwie Gospodarki system zarządzania wiedzą i obiegiem dokumentów, który będzie wpomagał procesy pozyskiwania środków z funduszy UE.

Na podstawie podpisanej umowy ComArch dostarczy i wdroży w Centrum Informacji Gospodarczych w resorcie gospodarki Internetowy System Ewidencji Kart Projektów (ISEKP). Jest on oparty na platformie zarządzania wiedzą i obiegiem dokumentów LOGOS, autorstwa krakowskiej spółki.

Zadaniem systemu będzie gromadzenie informacji o potencjalnych projektach pomocowych z funduszy europejskich - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Ma on wspomagać przygotowanie, zbieranie i analizę kart opisu potencjalnych projektów. System na bieżąco ma informować o zasadach w programach pomocowych i zapewniać pomoc przy wypełnianiu formularzy oraz weryfikować poprawność wypełnionych kart opisu. Następnie ma przekazywać wnioski do bazy danych w MG.

ISEKP będzie wykorzystywany w ministerstwach gospodarki, infrastruktury, ochrony środowiska, urzędach marszałkowskich, urzędach gmin i powiatów oraz przedsiębiorstwach komunalnych. System ma być także przygotowany do współpracy w przyszłości z systemem informatycznym Ministerstwa Finansów – SIMIK.