Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ComArch przystąpił do GSM Association

Krakowska spółka została członkiem stowarzyszenia skupiającego operatorów i producentów rozwiązań dla telefonii GSM.

Do stowarzyszenia należą trzej polscy operatorzy komórkowi – PTC, Centertel i Polkomtel. ComArch jako producent systemów billingowych będzie pierwszą polską firmą mającą status Associate Member, czyli dostawcy tworzącego rozwiązania dla platform GSM czy GPRS.

GSM Association powstała w 1987 r. Ma już ok. 700 członków. Organizacja promuje rozwój usług GSM, wyznacza kierunki ich rozwoju i jest platformą współpracy operatorów, dostawców infrastruktury oraz oprogramowania dla sieci GSM.