Co pochwaliła UE w Polsce?

Unii spodobał się projekt szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko-pomorskim i wyłożyła na niego ponad 47 mln zł. Co to znaczy dla regionu? I kiedy jego mieszkańcy odczują różnicę zapytaliśmy dyrektor spółki, Krystynę Nowak.

Na dziś w regionie brakuje wielu rzeczy, między innymi dróg. Mówiąc obrazowo, dzięki sieci w niedalekiej perspektywie zapewnimy mieszkańcom drogi wirtualne, które pozwolą im na załatwienie wielu spraw przez internet - wyjaśnia dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej, która realizuje projekt "Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko-pomorskim". W pierwszej kolejności pieniądze przeznaczone zostaną na budowę infrastruktury. W każdym z 19 powiatów regionu powstanie węzeł dystrybucyjny a następnie warstwa dostępowa sieci.

Urzędy Miejskie oczekują, że będziemy prowadzić inwestycje miejskie, jednak to jeszcze nie ten etap. Budowa e-Regionu zakłada w pierwszej kolejności zbudowanie infrastruktury, co ma się zakończyć do grudnia 2006 roku. W drugim etapie programu przewidujemy powszechną edukację wszystkich użytkowników tej sieci m.in. urzędników, potem kadry informatycznej i kadry kierowniczej. Po wybudowaniu infrastruktury konieczne będzie pozyskanie kolejnych funduszy na rozwój aplikacji, które pozwolą wykorzystać tę sieć w pełni pod katem potrzeb administracji samorządowej, szkół, szpitali, bibliotek i innych - wyjaśnia Krystyna Nowak.

Już w tej chwili prowadzone są jednak prace nad projektami: regionalnej sieci telemedycznej, sieci bibliotek oraz platformy GIS (zagospodarowania przestrzennego), które pozwolą na wykorzystanie infrastruktury w momencie zakończenia jej budowy. Równolegle prowadzone są prace w zakresie przygotowania warstwy aplikacyjno-usługowej obejmującej: e-Learning, e-Government, e-Health. Wykorzystanie platformy e-learningowej umożliwi realizację programu zdalnego nauczania, a wideokonferencje pozwolą np. na uczestniczenie w wykładach w Toruniu studentom z oddziałów zamiejscowych.

Gdy zaistnieje infrastruktura będzie można nałożyć podstawową warstwę aplikacyjną-usługową - zaznacza dyrektor spółki realizującej projekt. Oczywiście na dalszy rozwój warstwy aplikacyjno-usługowej będzie konieczne pozyskanie kolejnych funduszy. Cały program budowy e-Regionu jest długofalowy i jego realizacja zakończy się prawdopodobnie w 2012 roku, projekt budowy sieci jest jego podstawowym elementem.