Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Co nas drażni w internecie

Łańcuszki szczęścia, wirusy, programy szpiegujące, brak polskich znaków w e-mailach... A co Ciebie drażni w sieci? Netia prezentuje wyniki badania na temat zachowań polskich internautów pt."Mądry internet".

Celem badania pt. "Mądry internet", które w maju na zlecenie Netii przeprowadziła firma MillwardBrown SMG/KRC było stworzenie obrazu aktywności online polskich internautów oraz zbadanie ich opinii, dotyczącej różnych zachowań w sieci.

Okazuje się, że użytkownicy internetu w Polsce zdecydowanie negatywnie oceniają przede wszystkim zamieszczanie wirusów i programów szpiegujących w poczcie elektronicznej i na stronach internetowych (zdeklarowało tak 98% respondentów), a także pojawianie się w sieci oszczerstw i pomówień wobec osób prywatnych (88% wskazań). Internauci potępiają również umieszczanie bądź rozsyłanie niesprawdzonych lub mylących informacji, dotyczących medycyny i leków (86%) oraz umieszczanie danych osobowych i zdjęć bez zgody zainteresowanych (85%). Za negatywne zjawisko związane z internetem uznano także zamieszczanie mogących wprowadzić w błąd informacji o produktach (75%), usługach oraz danych encyklopedycznych (66%).

W internecie powszechnie spotykamy się też z nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi znanych osób oraz wielu dziedzin codziennego życia (m. in. zdrowia i urody, ekonomii i finansów). Ponad połowa badanych została wprowadzona w błąd nieprawdziwą informacją o osobach show-biznesu i sportowców (58%) oraz polityków (52% wskazań).

Zachowania oceniane najbardziej negatywnie nie są jednak uważane za bardzo częste. Internauci najczęściej spotykają się bowiem z rozsyłaniem materiałów promocyjnych (88%), brakiem polskich znaków (68%), czy też błędami ortograficznymi i interpunkcyjnymi (63%). Z wirusami często ma do czynienia prawie jeden na czterech respondentów, a 30% badanych znajduje w sieci nieprawdziwe, bądź mylące informacje z różnych dziedzin.

Liderem w zestawieniu zjawisk uciążliwych (opracowanych na zasadzie iloczynu częstości występowania i budzenia negatywnych odczuć) są popularne "łańcuszki", a tuż za nimi znajduje sie umieszczanie w internecie treści niezgodnie z zasadami polskiej ortografii i interpunkcji. Za szczególnie drażniące Polacy uznają również rozsyłanie niezamówionych materiałów promocyjnych oraz umieszczanie wulgaryzmów w internetowych wypowiedziach.

Zapraszamy do udziału w sondzie: Co Cię najbardziej drażni w internecie?

Źródło: Netia