Clinika za złotówkę

ComputerLand sprzedał za złotówkę Polskiej Grupie Farmaceutycznej swoje udziały w Clinica.pl.

Na mocy porozumienia PGF przejmie 59,6% akcji Cliniki, pozostający w posiadaniu CL: 280 tys. akcji serii A i 480 tys. akcji serii B, o nominalnej wartości 10 zł. Porozumienie daje ComputerLandowi w ciągu 4 lat prawo pierwszeństwa nabycia określonej części zbywanych przez Polską Grupę Farmaceutyczną akcji oraz możliwość opcji wykupu "znacznego pakietu akcji Clinika.pl S.A. po preferencyjnej cenie". Środki, które miały być wydane na dalszy rozwój Clinika.pl będą przeznaczone na finansowanie działalności podstawowej ComputerLand SA.

Wartość ewidencyjna sprzedanych akcji w księgach rachunkowych ComputerLand wynosi 4,9 mln zł. Wartość zbytych akcji została objęta 100% rezerwą w ciężar kosztów w księgach rachunkowych ComputerLand za 2001 rok, tak więc transakcja nie będzie miała wpływu na wynik w roku bieżącym. Strony czekają teraz jeszcze na zgodę od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po sfinalizowaniu transakcji PGF będzie posiadała 94,4% udziałów Clinika.pl.

Clinika.pl powstała pod koniec 2000 roku, jako wspólne przedsięwzięcie CL, PGF i DM BMT. W 2001 roku zakładano osiągnięcie przez wortal 4 mln zł przychodów. Zyski miały pojawić się pod koniec 2002 roku. Nakłady udziałowców w przedsięwzięcie miały wynieść 23 mln zł. Portal miał zarabiać na usługach dla lekarzy, udostępnianiu w modelu ASP aplikacji wspomagających zarządzanie gabinetem i prowadzić platformę transakcyjną.

Pod koniec roku szef ComputerLandu Sławomir Chłoń informował o utworzeniu na przedsięwzięcia internetowe firmy (głównie Clinika.pl i Vendi.pl) 11 mln zł rezerwy.