Chip zrywa z Poland.com

Serwis Chip Online zniknie z portalu Poland.com i będzie funkcjonował jako samodzielna witryna. Od początku przyszłego roku serwis będzie nadrabiał zaległości związane z rozwojem, jakie powstały w okresie ponad rocznej współpracy z portalem.

Vogel Publishing, wydawca magazynu CHIP, wypowiedział umowę z Poland.com. Vogel odbiera tym samym Poland.com wyłączną licencję do publikowania w Internecie serwisu CHIP Online.

W związku z decyzją o powrocie do samodzielnego zarządzania serwisem, Vogel musi zatroszczyć się o wiele spraw, w tym o technologiczną stronę funkcjonowania serwisu. Serwis CHIP Online będzie uruchomiony początkowo w okrojonej postaci i będzie zawierał Newsroom, serwis ftp i biuletyny. Z czasem uruchomione mają być pozostałe podserwisy, jak CHIPLab,

, Top 10, archiwum artykułów. „Obsługę zaprojektowanej przez nas platformy technologicznej, na której działa CHIP Online, obecnie przekazujemy w outsourcing. Spółka będzie sprawowała opiekę nad serwisem i dokonywała zmian, zgodnie z naszymi wskazówkami” – powiedział Jerzy Karwelis, prezes zarządu Vogel Publishing.

Wydawnictwo szukało już także firmy, która będzie obsługiwać serwis od strony reklamowej. „Zebraliśmy oferty od firm na rynku, które chciałyby się zająć obsługą adserwerową. W ciągu tygodnia podejmiemy w tej sprawie decyzję” – mówi prezes Vogel Publishing.

Decyzja o zerwaniu ma nie nieść natomiast ze sobą żadnych konsekwencji dla kwestii praw własności do bazy użytkowników. „Nasza umowa z Poland.com dotyczyła jedynie licencji na treść i praw do domeny. Tym samym w wyniku zerwania umowy nie zyskaliśmy ani nie straciliśmy bazy użytkowników poczty w domenie poland.com” – wyjaśnia Jerzy Karwelis. Tymczasem na nowej stronie Chip-a obok komunikatu o przyczynach zakończenia współpracy z Poland.com, pojawiła się informacja, że konieczne jest ponowne zarejestrowanie się w celu subskrypcji biuletynów. Wygląda więc na to, że baza subskrybentów Chipa została w Poland.com...

CHIP Online zamierza szybko nadrabiać zaległości po okresie współpracy z portalem. „Mamy cały harmonogram zadań związanych z rozwojem serwisu, których nie wykonał dla nas Poland.com. Sądzę, że do końca roku przywrócimy stan funkcjonalności „sprzed Poland.com”, a na wiosnę zaczniemy już dodawać nowe rozwiązania” – powiedział Jerzy Karwelis.

Wydawnictwo zdecydowało się na wypowiedzenie umowy ponad rok po jej podpisaniu i na dwa tygodnie przed piątą rocznicą uruchomienia serwisu CHIP Online. Umowa z portalem z 19 września 2000 roku, obejmująca prawo do używania domeny chip.pl i wyłączność na publikowaną w serwisie zawartość została, według komunikatu wydawnictwa, rozwiązana w trybie natychmiastowym z powodu „niewywiązywania się licencjobiorcy z zawartych ustaleń”. „Umowa została wielokrotnie złamana, m.in. zarząd Poland.com zwolnił trzy osoby z zespołu opiekującego się CHIP-em Online, notorycznie hamował rozwój witryny i podserwisów, spotykaliśmy się często z brakiem odzewu na nasze propozycje dotyczące zmian i rozbudowy” – powiedział Jerzy Karwelis.

Według prezesa Vogel Publishing, Poland.com poza tym, że nie wywiązywał się z obowiązku merytorycznej opieki nad serwisem, „uporczywie” uchylał się od płatności licencyjnych. Portal złamał ponadto, według Vogel Publishing, jeszcze jedną z zasad umowy. Według komunikatu wydawnictwa, na decyzję rozwiązania umowy wpłynął bezpośrednio także pewien reklamowy mailing, wysłany przez Poland.com. Do subskrybentów biuletynu aktualności CHIP-a trafił mianowicie przekaz reklamowy zawierający „treści obsceniczne”.