Chińczycy definiują uzależnienie od Internetu

Uzależnienie od Internetu nie było do tej pory przez wielu traktowane poważnie. Chińscy naukowcy chcą jednak temu przeciwdziałać. W tym celu opracowali oni specjalną definicję tego wieloznacznego pojęcia.

Według chińskich badaczy osoba uzależniona od Internetu spędza w sieci przynajmniej sześć godzin dziennie. Dodatkowo, pojawić się musi u niej przynajmniej jeden z kilku kluczowych symptomów. Są nimi: trudności ze spaniem oraz koncentracją, powracające pragnienie korzystania z Internetu oraz irytacja.

Ta dosyć precyzyjna definicja uzależnienia od Internetu powstała w odpowiedzi na coraz większą ilość osób zgłaszających się z tym problemem do klinik specjalistycznych. W Chinach osoby posiadające problem związany ze zbyt długim korzystaniem z sieci są obecnie bardzo liczną grupą (systematycznie powiększającą się od 2005 roku).

Xinhua News Agency podaje, że w państwie środka około 10 procent populacji cierpi z powodu uzależnienia od sieci. Statystyki pokazują, że około 70% z nich to ludzie w młodym wieku.