Centertel zadłuża się w TP S.A.

Polska Telefonia Komórkowa Centertel zawarła umowę z Telekomunikacją Polską S.A., na mocy której TP S.A. pożyczy Centertelowi 80 milionów euro.

Centertel spłaci pożyczkę w ciągu 7 lat. Pieniądze - w trzech transzach - zostaną przesłane na konto Centertela do 18 sierpnia. Według umowy, począwszy od 5 marca 2001 roku Polska Telefonia Komórkowa raz do roku będzie spłacać odsetki, które zostaną naliczone według stałej stopy procentowej w wysokości 6,93. Natomiast suma pożyczki ma zostać spłacona jednorazowo 5 marca 2007 roku.

„Oficjalnie na razie nic nie mogę powiedzieć na temat tej umowy. Prawdopodobnie pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci drugiej generacji, rozwój GPRS, poczty elektronicznej IdeaNet oraz UMTS” - powiedział nam Jacek Kalinowski, rzecznik prasowy Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel.