Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Centertel zadłuża się w TP S.A.

Polska Telefonia Komórkowa Centertel zawarła umowę z Telekomunikacją Polską S.A., na mocy której TP S.A. pożyczy Centertelowi 80 milionów euro.

Centertel spłaci pożyczkę w ciągu 7 lat. Pieniądze - w trzech transzach - zostaną przesłane na konto Centertela do 18 sierpnia. Według umowy, począwszy od 5 marca 2001 roku Polska Telefonia Komórkowa raz do roku będzie spłacać odsetki, które zostaną naliczone według stałej stopy procentowej w wysokości 6,93. Natomiast suma pożyczki ma zostać spłacona jednorazowo 5 marca 2007 roku.

„Oficjalnie na razie nic nie mogę powiedzieć na temat tej umowy. Prawdopodobnie pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę sieci drugiej generacji, rozwój GPRS, poczty elektronicznej IdeaNet oraz UMTS” - powiedział nam Jacek Kalinowski, rzecznik prasowy Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel.