Carat: reklama internetowa w 2009 r. wyniesie blisko 10% udziału w torcie reklamowym

Analitycy domu mediowego Carat ogłosili, iż wzrost wartości globalnego rynku reklamy w bieżącym roku będzie niższy od zakładanego rok temu. Mimo to, wartość rynku reklamy internetowej będzie nieznacznie wyższa od przewidywanego kilka miesięcy temu i w 2009 r. stanowić będzie 9,8% udziału w torcie reklamowym.

Dom mediowy Carat po raz kolejny skorygował i obniżył prognozy dotyczące tegorocznych wydatków na reklamę. W 2008 r. wzrost wartości globalnego rynku reklamy będzie niższy o 1,1% od przewidywanego w marcu i wyniesie 4,8%.

Obniżona prognoza dotyczy wszystkich mediów poza internetem. Nakłady na reklamę w sieci - wg analityków Carat - zwiększą się na całym świecie o 23,7 % w 2008 r. i o 18,6 % w roku przyszłym. W marcu Carat prognozował wzrost mniejszy (odpowiednio 23,3% i 17,8%).

Udział internetu w rynku reklamy wyniesie tym samym 8,6% w roku bieżącym i 9,8% w 2009 r.

W najbliższych dwóch latach największym medium reklamowym wciąż pozostanie jednak telewizja (41,2% udziału w 2008 i 41,5% w 2009). Za nią uplasuje się prasa codzienna (23,2% w 2008 i 22,1% w 2009) oraz magazyny i czasopisma (12,8% w 2008 i 12,5% w 2009). Kolejne miejsce przypadnie wspomnianej reklamie internetowej (8,6% w 2008 i 9,8% w 2009), która zwiększać będzie swoją przewagę nad radiem (7,4% w 2008 i 7,3% w 2009), reklamą outdoor oraz kinową.

Źródło: http://www.mediapost.com