Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

California Computer zmieni właściciela

STGroup zamierza przejąć cały majątek spółki California Computer. Każdy z akcjonariuszy firmy otrzyma za jedną akcję CC 275 akcji STGroup. Decyzje w tej sprawie zapadną 29 sierpnia podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Jak podaje Reuters, akcjonariusze California Computer otrzymają łącznie 1, 1 miliona akcji STGroup. 670 tysięcy papierów serii H będzie pochodzić z nowej emisji, pozostałe zaś 430 tysięcy akcji STGroup kupiło od głównych akcjonariuszy.

Spółka planuje również emisję 450 tysięcy akcji serii I, które przeznaczy dla rady nadzorczej, zarządu, a także wybranej kadry kierowniczej. Emisja zostanie zrealizowana w ramach trzyletniego programu motywacyjnego.

Na obecny kapitał STGroup składa się 9 092 954 akcji.