CR Media Consulting na 51miejscu listy najefektywniejszych polskich firm

Analiza finansowa wyników osiągniętych w 2005 roku przez CR Media Consulting pozwoliło spółce zająć 51 miejsce wśród 475 firm.

Wskaźnik ROCE określa wysokość zwrotu na zaangażowanym kapitale. ROCE porównuje zyski z całym majątkiem wykorzystywanym do działalności operacyjnej. Wysokość wskaźnika ROCE zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od jakości zarządzania.

W rankingu ROCE (return on capital employed) za rok 2005, w którym spośród 475 największych polskich firm wybrano 100 najbardziej efektywnych, znalazły się tylko trzy firmy działające na rynku mediów - oprócz CR Media, której działalność na rynku mediów jest skądinąd dyskusyjna, są to Broker FM SA oraz Telewizja Polsat.

CR Media uzyskała w 2005 roku wynik ROCE wyrażony w procentach w wysokości 38,52, podczas gdy za 2004 rok miał on wartość 49,69%.

Ranking przygotowany został po analizie wyników finansowych 475 największych polskich firm (pod względem przychodów osiągniętych w 2005 r.). Dla celów rankingu wskaźnik ROCE został zdefiniowany jako stosunek zysku ze sprzedaży do wielkości zaangażowanego w firmę kapitału.

Treść raportu (w PDF) przygotowanego przez firmę Kolaja & Partners dla Manager Magazine