CR Media: 7% udziału online w 2009 r.

W tym roku internet będzie miał 4,9% udziału w rynku reklamowym. W 2009 r. może to być nawet 7%, wynika z szacunków CR Media Consulting opublikowanych w raporcie Ad.Media. Wydatki na reklamę online wyniosą w tym roku ok. 320 mln złotych, by w 2009 r. osiągnąć wartość 536,3 mln złotych.

Internet odnotował w 2006 r. najwyższą dynamikę wzrostu spośród wszystkich mediów, która w ujęciu rok do roku wyniosła 54%.

7% udział internetu w rynku reklamowym w 2009 r. najbardziej odbije się na reklamie telewizyjnej i prasowej.

Dynamika wzrostu wydatków na sieć będzie się utrzymywać na poziomie 25% - 40% do 2009 r.

CR Media szacuje, że wydatki na reklamę radiową wyniosą w tym roku 514,8 mln zł. (7,8% udziału w wydatkach na reklamę), na prasę 2,15 mld zł (32,8% udziału) i na telewizję 3,57 mld zł. (54,5% udziału). Wartość całego rynku reklamowego ma wynieść w tym roku w Polsce 6,56 mld zł netto.

Przychody reklamowe w ujęciu netto wzrosły w 2006 roku, zgodnie z przewidywaniami, o 9,9%, wynika z szacunków CR Media Consulting. Firma przewiduje w swoim raporcie, że w latach 2007 - 2009 wzrost średniej dynamiki wartości rynku reklamy będzie na poziomie 8,5 - 9,5%.

W raporcie nie jest podane w jaki sposób estymowana jest wielkość rynku online. Wiadomo, że nie jest brana pod uwagę wartość rynku reklamy w wyszukiwarkach.

CR Media Consulting S.A. zajmuje się doradztwem w zakresie planowania i zakupu kampanii reklamowych w mediach. Oferuje analizy badawcze rynku mediów i reklamy.

Pełny raport Ad.Media "Rynek reklamy w Polsce w latach 2007 - 2009" jest do pobrania na stronach CR Media.